HISTORISCHE TEKSTEN

 

Johannes Calvijn (1509-1564):

Over de predestinatie (Institution Chrétienne, 1536) 

 

"God ontfermt zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil" (Romeinen 9,18). Zie je, dat de apostel de twee enkel en alleen toeschrijft aan de beslissing van God? Kunnen we dus geen andere reden aangeven, waarom Hij de zijnen zijn barmhartigheid waardig acht dan dat het Hem zo bevalt, zo kunnen we ook voor de verwerping van de anderen niets anders dan zijn wil aanvoeren.

Predestinatie noemen wij het eeuwige raadsbesluit van God, waardoor Hij besloten heeft, wat volgens Zijn wil met ieder mens moet geschieden. Hij heeft niet alle mensen onder dezelfde voorwaarden geschapen, maar de enen heeft hij voorbestemd voor het eeuwig leven, de anderen voor de eeuwige verdoemenis.

 


bron: W. Verrelst, De renaissance. Documentatiemappen geschiedenis en maatschappij. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1984, blz. 51.


 

klik hier voor achtergrondinfo over Calvijn (Nederlands)
terug naar inhoudsopgave