HISTORISCHE TEKSTEN

 

Leonid Brezjnev (secretaris-generaal CPSU 1964-1982)

De Brezjnev-doctrine (rede op het vijfde partijcongres van Polen 1968)

 

Het is bekend dat de Sovjet-Unie veel heeft gedaan om de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van de socialistische landen werkelijk te versterken. De C.P.S.U. heeft er steeds op gestaan dat elk socialistisch land de concrete vormen van zijn ontwikkeling langs de weg van het socialisme bepaalt, met inachtneming van zijn specifieke nationale omstandigheden. Het is echter ook bekend, dat er algemene wetmatigheden voor de opbouw van het socialisme bestaan, waarvan het negeren zou kunnen leiden tot een afwijken van het socialisme als zodanig. Wanneer de binnenlandse en buitenlandse krachten, die vijandig zijn aan het socialisme, trachten de ontwikkeling van een of andere socialistisch land in de richting van het herstel van de kapitalistisch orde te leiden, als er een bedreiging ontstaat voor de zaak van het socialisme in dat land, een bedreiging voor de veiligheid van de socialistische gemeenschap als een geheel, dan vormt dit niet langer een aangelegenheid, die alleen het volk van dat land aangaat, maar dan wordt dit tot een gemeenschappelijk vraagstuk dat alle socialistische landen raakt. Vanzelfsprekend betekent een actie, zoals militaire hulp aan een broederland, teneinde de bedreiging voor het socialistisch stelsel af te wenden een buitengewone maatregel, die is ingegeven door noodzaak.

 

 

 


Bron: Keesings Historisch Archief jg 1968, blz. 780. Geciteerd in J. Demey en R. Dhondt, Onze tijd in documenten. Lier, 1973, blz 298-299.terug naar inhoudsopgave