HISTORISCHE TEKSTEN

 

Boudewijn (1930-1993, k. België 1950/51-1993) :

Radiotoespraak over de hervormingen in Belgisch-Kongo (Brussel, 13 januari 1959)

 

Het uiteindelijk doel van ons streven is, in voorspoed en vrede, de Kongolese bevolkingen te leiden op de weg naar de onafhankelijkheid, zonder uitstel maar ook zonder onbezonnen overhaasting.

In een beschaafde wereld is de onafhankelijkheid een statuut dat vrijheid, orde en vooruitgang in zich verenigt en waarborgt. Ze is niet te bereiken zonder:

Wij willen deze voorwaarden, die de grondslag zijn van een werkelijke onafhankelijkheid, met de meeste zorg verwezenlijken in een hartelijke en geestdriftige samenwerking met onze Afrikaanse bevolkingen ()

Het ligt niet in onze bedoeling deze bevolkingen onze Europese oplossingen op te dringen. Integendeel, wij willen de originele aanpassingen, die beantwoorden aan hun eigen karakter en tradities, in de hand werken.

 

 

 


Bron: Koning Boudewijn. 35 jaar dialoog met de natie. Een keuze uit de koninklijke toespraken van 1951 tot 1986. Lannoo Tielt, Inbel, 1986, blz. 124. 


 


terug naar inhoudsopgave