HISTORISCHE TEKSTEN

 

Jean Bodin (1530-1596) :

Over de stijging van de levensduurte (1568) 

 

Ik ben van mening dat de levensduurte drie oorzaken kent, waarvan de belangrijkste en om zo te zeggen de enige, die tot op heden door niemand werd aangehaald, de overvloed is aan goud en zilver, die thans in dit koninkrijk groter is dan 40 jaar geleden.

De Castiliaan, meester over de nieuwe gebieden, heeft Spanje overstelpt (en niet alleen Spanje maar heel Europa) met goud en zilver, waaraan deze gebieden zo rijk zijn.

 


bron: H. Hauser (ed.), La réponse de Jean Bodin à M. de Malestroit. Geciteerd in: W. Verrelst, De renaissance. Documentatiemappen geschiedenis en maatschappij. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1984.terug naar inhoudsopgave