HISTORISCHE TEKSTEN

 

Arthur J. Balfour (1848-1930, Brits minister buitenlandse zaken 1916-1919)

Balfourverklaring (2 november 1917)

 

2 november 1917

Geachte Lord Rothschild,

Met groot genoegen zend ik u namens de regering van Zijne Majesteit de volgende sympathieverklaring met het Joodse zionistisch streven, welke aan het kabinet werd voorgelegd en door het kabinet goedgekeurd.

"De regering van Zijne Majesteit staat welwillend tegenover de oprichting in Palestina van een nationaal tehuis ("home") voor het Joodse volk en zal zich de grootste inspanningen getroosten om het bereiken van dat doel te vergemakkelijken, waarbij vanzelfsprekend niets gedaan zal worden dat afbreuk zou kunnen doen aan de maatschappelijke en godsdienstige rechten van de niet-joodse gemeenschappen in Palestina, of aan de rechten en politieke status die joden genieten in gelijk welk ander land."

Ik ben u erkentelijk wanneer u deze verklaring ter kennis wilt brengen aan de zionistische federatie.

 

Met vriendelijke groeten,

Arthur James Balfour

 

 

 


Bron: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/balfour.htm (vertaling J. Philips)


 

terug naar inhoudsopgave