HISTORISCHE TEKSTEN

 

Hieronymus van Alphen (1746-1803) :

twee gedichtjes (Proeve van kleine gedigten voor kinderen, 1778) - het opvoedingsideaal van de Verlichting

 

Het vrolijk leeren

Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen,
En waarom zou mij dan het leeren verveelen?
Het lezen en schrijven verschaft mij vermaak
Mijn hoepel, mijn priktol verruil ik voor boeken;
Ik wil in mijn prenten mijn tijdverdrijf zoeken;
't Is wijsheid, 't zijn deugden, naar welken ik haak.

De bedelaar

Die afgeleefde man, die bijkans nakend zit,
En trillend van de koud, mij om een duitje bidt,
Is even goed als ik. Gods wijsheid gaf alleen
Mij wat meer geld dan hem. Ben ik dan beter? ... Neen.
Een vroom en eerlijk mensch draagt dikwijls slegte kleeren.
Ik wil dan ook de deugd in arme menschen eeren.
Die met veragting op hen ziet,
Doet naar 't bevel van Jesus niet.


bron: H. Verschaffel e.a., Beschavingen 5, Antwerpen, Plantyn, 1993, blz 18.


klik hier voor achtergrondinfo (Nederlands)
terug naar inhoudsopgave