Verwarrende woorden - 'Netwerk 4@' p. 64 Kies het juiste woord.

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren. Je kan op het ? drukken en dan krijg je toelichting. Je verliest wel punten als je deze info opvraagt.
1 Hij was nogal bijgelovig: (als / toen) hij een mondeling proefwerk had, moest hij altijd dat ene hemd aan.
2 Ger interesseert zich (in / voor) biologie want ze wil dokter worden.
3 Ik zou echt wel willen weten hoe die man (heet / noemt)
4 Geert moest (opnieuw / terug) naar huis want hij had zijn identiteitskaart vergeten.
5 Ik heb vanmorgen weer stapels verkiezingsdrukwerk in mijn (brievenbus / postbus) gevonden.
6 Weet jij waar die verjaardagsfuif (doorgaat / plaatsvindt) ?
7 Met (kritiek / kritisch) oog bekeek de leraar de oefeningen van de leerlingen.
8 Het is nogal logisch dat de kinderen je niet mogen: je hebt heel wat (psychische / psychologische) fouten gemaakt.
9 An tekent erg goed en ze heeft alleen nog wat last met (de / het) perspectief.
10 Ik denk dat C. Ducal binnen korte tijd een (bekend / gekend) dichter wordt.