Schrijf de woorden aan mekaar indien het moet.

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren. Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen, wanneer je het lastig vindt om een antwoord te geven. Je kan ook op de "[?]"-knop drukken om een aanwijzing te krijgen. Let wel: je verliest punten, wanneer je hints of aanwijzingen vraagt!
1 De (rechter vleugel) van het ziekenhuis wordt afgebroken.
2 Alles (te zamen) gaat het om een hele som geld.
3 Een (in vrijheid gestelde) misdadiger is het vertrouwen waard.
4 De (hoge snelheidstrein) is een dure aangelegenheid.
5 Ze is (er onder door) gegaan.
6 Ik heb hem zien (ineen zakken) .
7 De vereniging heeft (drie maal) vergaderd.
8 Uit die oude (kinder kleren) is hij echt gegroeid.
9 Het (moderne talen onderwijs) is in volle bloei.
10 Ze heeft er een (half uur) gepraat.