Aaneenschrijven van getallen - Klik A,B of C aan.

Multiple-choice oefening

Kies het juiste antwoord bij elke vraag.