tramlijn Brussel - Asse - Aalst

 

aanvankelijk ging het om de lijn Asse - Aalst - Oordegem met een lengte van 26km. Aangevraagd op 16-03-1896 werd na vele moeilijkheden (doortocht van de stad Aalst enerzijds en het bijeenbrengen van kapitaal Oost-Vlaanderen en Brabant anderzijds) de vergunning verleend op 27-05-1902.

    Het baanvak Aalst - Oordegem werd geopend op 01-05-1904

het baanvak Aalst - Asse werd geopend op 01-02-1905    

Reeds in 1898 bestond er een ontwerp, opgesteld door de Buurtspoorwegen en de Brusselse Societée Générale des Chemins de Fer Economiques ( 'de chocolatten tram' met bruingeschilderde rijtuigen) en dat voorzag een lijn Berchem - Asse (station).

De spoorbreedte zou de zelfde zijn als deze van de Brusselse trams, 1.43m en zou uitgebaat worden door de Societée Economique. Bovendien zou een viaduct over de (huidige Zellikse-) steenweg gebouwd worden om de overweg in Berchem te vermijden. Ondertussen werd het traject Asse (station) - Berchem (Gemeenteplein) verzorgd door motorvoertuigen type autobus.

     deze foto werd genomen rond 1925

In 1911 voorzag men reeds de lijn elektrisch te exploiteren, (de eerste elektrische tram in België reed al in 1894) maar de oorlog van 1914 belette de verdere uitvoering van de plannen.

Na de oorlog 14 - 18 werd een studie aangevat en de inoverwegingneming werd in 1920 aangevraagd. Ook dit stuitte weer op vele moeilijkheden met verschillende instanties en in 1933 werd uiteindelijk de vergunning ingediend.

Een van de redenen was, de intussen aangelegde spoorlijn Brussel - Denderleeuw (zonder stations) via Anderlecht, Pede, Schepdaal, Wambeek, Lombeek en aldus zou de lijn Brussel - Aalst overbodig zijn en economisch niet verantwoord.

Op 25-01-1934 vroegen de Buurtspoorwegen via een uitgebreid verslag aan de minister om een nieuw onderzoek in te stellen en deze antwoordde op 04-05-1934 (trams vielen onder het beheer van landbouw) positief, want het ging om de meest rendabele lijn. De aanleg mocht mits er tussen Aalst en Oordegem niet geëlektrificeerd werd. De vergunning werd verleend op 19-03-35 en de opening zou geschieden in 3 fazen:

 * Brussel - Zellik (3 Koningen) 03-09-1935

 * Brussel - Zellik (Moleken) 01-10-1936

   Het vak Asse - Zellik (Moleken) kwam reeds in dienst op 09-05-1936 maar nog niet geëlektrificeerd.

 * Op 25-07-1937 was alles klaar en reed de eerste elektrische tram naar Aalst.

                     

                     

                     

                     

De laatste tram reed naar Aalst op 11-10-1962 (Aalst - Hekelgem) en de laatste naar Brussel (Brussel - Hekelgem) op 26-06-1970.                              ( met oprechte dank aan Lodewijk Fardeau voor het ter beschikking stellen van het materiaal )

(top)