home
waar ligt Asse
een straat zoeken
nieuws uit Asse
't schijnt
bericht
Asse Caput Mundi
Asse toeristisch
occasioneel
het Asses dialect
de hopteelt
koppen van bij ons
geschiedenis
nostalgie
Assese websites
andere websites
over deze website
datum / tijd

E-mail 

geschiedenis van Asse

 

Weinige mensen kennen de geschiedenis van hun dorp, niet zozeer omdat het hen niet interesseert, maar gewoon omdat ze er niet toe komen de tijd vrij te maken om er zich even in te verdiepen. We zullen hier trachten op een beknopte manier deze van Asse weer te geven, maar dan in het ruimere beeld van 'België door de eeuwen heen'. Asse heeft een bewogen geschiedenis en u zal merken dat die boeiender is dan u dacht. Voor alle duidelijkheid; alles wat Asse betreft staat in een kader achter het betreffende jaartal waar feiten uit de Belgische geschiedenis staan vermeld. We hebben ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om u met een onnoemelijk aantal links in de teksten nog dieper in de materie te laten snuisteren *.         Door gebrek aan tijd zijn de 20ste en 21ste eeuw nog niet verwerkt, het wordt nog een tijdje wachten.

Op de website van 'Contactpunt geschiedenisonderwijs Vlaanderen' staat dit citaat te lezen:

"Wie geen kennis heeft van het verleden, heeft geen toekomst".

 

inleiding -3500 tot 500 501 tot 1000 1001 tot 1500 1501 tot 1700 1701 tot 1750
1751 tot 1800 1801 tot 1850 1851 tot 1900 1901 tot 1950 1951 tot 2000 2001 tot 200*

* indien u in deze rubrieken één of andere 'broken link' zou tegenkomen,

mag u dat gerust melden aan ascavox