home
waar ligt Asse
een straat zoeken
nieuws uit Asse
't schijnt
bericht
Asse Caput Mundi
Asse toeristisch
occasioneel
het Asses dialect
de hopteelt
koppen van bij ons
geschiedenis
nostalgie
Assese websites
andere websites
over deze website
datum / tijd

E-mail 

"iedere moedertaal is een icoon van culturele overlevering" (Mounir Bouchenaki)

het ASSES dialect

is er een dat uitsteekt boven alle andere Vlaamse dialecten omdat dit het enige is dat zo'n speciale ui-klank heeft. Op sommige vlakken heeft het veel gelijkenissen met andere West-Brabantse dialecten en toch klinkt het anders. Even buiten het centrum beginnen reeds verschillen op te treden o.a. de ontronding (Asse-ter-Heide) 'eu' (deu) wordt 'ee' (dee) en 'uu' (muur) wordt 'ie' (mier). Dhr Lode Pletinckx, licentiaat Germaanse filologie (zie koppen van bij ons) heeft ter voorbereiding van het Groot Woordenboek van het Asses, reeds heel wat wetenschappelijk verantwoorde bijdragen gepubliceerd over het dialect van Asse. Na zovele jaren  pionierswerk is eindelijk dit boek met zijn 12.000 woorden en honderden uitdrukkingen, zeispreuken en spreekwoorden verschenen. Je kan nu ook op de volgende website terecht om naar woorden te zoeken in het Nederlands of in het Asses: www.woordenboekvanhetasses.be .

(lees ook dit)

Per letter van het alfabet toon ik een twintigtal woorden die ook nog kunnen worden aangeklikt om ze in onvervalst Asses te beluisteren. Het is de bedoeling om wat meer inzicht te geven in ons dialect in het algemeen. Ik heb getracht het zo ludiek mogelijk te houden, zodat het aangenaam blijft voor iedereen. De schrijfwijze is niet altijd exact volgens de internationale normen van de fonetiek, maar dient enkel om niet-ingewijden toch een beetje te helpen bij het lezen. Dit is voor het ogenblik het enige gesproken dialectwoordenboek van Vlaanderen! We hopen hiermee een heel klein beetje te kunnen bijdragen tot het behoud van ons dialect zoals ook op zoveel andere plaatsen in het Vlaamse en Waalse land gebeurt. De jeugd kent al meer dan 30 jaar het dialect van zijn dorp niet meer en daar valt ook niet veel meer aan te veranderen, maar op deze wijze kan het hen misschien wat inzicht geven hoe ongedwongen en plastisch het vroeger klonk en bij velen nog klinkt. Op bepaalde plaatsen geeft men reeds avondlessen in het plaatselijk dialect en dat zijn initiatieven die toejuiching verdienen. Een voorsmaakje willen wij hier al geven met de meer-dan-vermaarde zin: " de duiven ruiven dat de pluimen in de geburen stuiven" (ruiven = ruien). Klik op deze zin en je hoort hem in onvervalst Asses. (geluid aanzetten)

Ge´nteresseerd? klik dan even hier --> Veel plezier.