Sint-Niklaas... een korte voorstelling

1. Centrumstad

De stad Sint-Niklaas is de administratieve hoofdstad van het Land van Waas. Met zoín 70.000 inwoners is Sint-Niklaas bovendien de grootste stad tussen Antwerpen en Gent. Op elk gebied heeft de stad een uitgesproken centrumfunctie in de regio:

commercieel:   winkelstraten in de stadskern en een koopcentrum aan de rand van de stad
arbeid: voornaamste tewerkstellingspool in de regio
dienstverlening: concentratie van scholen, overheden, ziekenhuizen, rechtbanken, ...

cultuur: actief cultureel centrum en uitgebreid verenigingsleven

ontspanning: uitgaan, marktanimatie, beurzen, braderijen, ...

 

2. Ligging

Sint-Niklaas ligt centraal in het Waasland, dat op zijn beurt centraal in het noorden van Vlaanderen ligt, in de provincie Oost-Vlaanderen. Het wordt in het noorden begrensd door Nederland. Verder wordt de streek geflankeerd door de twee grote Vlaamse industriŽle polen Antwerpen en Gent, tevens zeehavens met internationale allure. Ten zuiden van het Waasland ligt Brussel, de hoofdstad van het Europa, vlakbij.

De autosnelweg E17, die Portugal met Zweden verbindt, doorkruist het grondgebied van Sint-Niklaas van oost naar west. Hij verschaft niet alleen een vlotte verbinding met Antwerpen en Gent, maar ook met Noord-Franse, Nederlandse en Duitse industriebekkens. Ook de infrastructurele ontsluiting per spoor is uitstekend, met de spoorweglijn Antwerpen - Gent. De Waaslandhaven ten slotte zorgt voor een groeiende industriezone in het noorden van het Waasland.


3. Enkele cijfers

De stad Sint-Niklaas heeft drie deelgemeenten: Nieuwkerken, Belsele en Sinaai. De deelgemeenten hebben nog niets van hun landelijk karakter ingeboet, zoals blijkt uit volgend schema.

Demografie
(op 1.1.2000)

Sint-Niklaas
(centrum)

Nieuwkerken

Belsele

Sinaai

Totaal

aantal inwoners

47.406

5.632

9.417

5.827

68.282

grondgebied in km≤

27,55

9,86

20,26

28,65

86,65

bevolkingsdichtheid
(inwoners / km≤)

1.721

571

465

203

788

 

De arbeidssituatie ziet er in Sint-Niklaas als volgt uit, ingedeeld in de drie sectoren landbouw, industrie en dienstverlening.

Arbeidssituatie

Landbouw

Industrie

Dienstverlening

Totaal

aantal werknemers
(op 30 juni 1996)

83

7.654

17.753

25.490

aantal zelfstandigen
(op 31 december 1996)

409

1.001

3.771

5.181

aantal werklozen
(op 31 januari 1998)

-

-

-

1.664
De overgrote meerderheid van de beroepsbevolking is dus tewerkgesteld in de dienstensector, zoals deze grafiek duidelijk illustreert.