Organisatie  

De Gilde als vereniging

De Sint-Sebastiaansgilde is een gezelschapsvereniging van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, met als doelstellingen :

  • Het beoefenen van de traditionele gilde activiteiten zoals boogschieten en streekgebonden volksdansen.
  • Het in stand houden van een aantal Kempische gebruiken en tradities.
  • Het bevorderen van de onderlinge vriendschap en kameraadschap.

De Sint-Sebastiaansgilde staat open voor iedereen die hieraan wil participeren met respect
voor de traditie en de christelijke inspiratie van de gilde.

 

Ledenbestand
Geschiedenis