Het wapen

Het Boogschieten

De Sint-Sebastiaansgilde is een schuttersgilde. Het stichtten van de gilden als schuttersverenigingen
had een militair doel maar uiteraard is het boogschieten nu louter een sportieve aangelegenheid.

De gilde telt een momenteel een 15-tal beëdigde schutters en een tiental jongeren in opleiding.

Training

Oefening baart kunst. De schutters oefenen

 • tijdens het winterseizoen vanaf eind september tot midden april : elke dinsdagavond van 19u30
  tot 21u30 op de gaanderij van de grote sportzaal van het Bloso.
 • tijdens het zomerseizoen : elke dinsdagavond en donderdagavond van 18u00 tot 20u00 in de tuin
  van het Begijnhof, achter het Gildenhuis.

Wedstrijden

 • Prinsenschieting
  Tijdens het winterseizoen worden de trainingen afgewisseld met wedstrijden tussen de schutters
  van de gilde onderling. Wie de beste resultaten schiet tijdens het winterseizoen mag zich gildenprins noemen en wordt gevierd tijdens het Paasfeest.
 • Schietspelen van de verbroedering
  De gilde neemt deel aan de zomerwedstrijden ingericht door de Verbroedering van de gilden uit
  Midden- en Zuiderkempen.
  Op dit moment staat de ploeg van de Sint-Sebastiaansgilde van Herentals aan de top in de
  Kempen. Ze behaalt de ene overwinning na de andere en is een geduchte tegenstander voor de andere gilden.
  In de voorbije tien jaar was de Sint-Sebastiaansgilde slechts 2 maal NIET de kampioen.

Koningsschieting

Een hoogtepunt van het interne gildenleven is ongetwijfeld de koningsschieting.
Om de drie jaar wordt er, met de recurveboog maar met speciale pijlen, geschoten voor de hoofdvogel
of de papegaai op de staande wip.
Wie de papegaai afschiet mag zich voor drie jaar koning noemen en wordt belast met de organisatie
van de schuttersactiviteiten van de gilde.
Wie er in slaagt drie maal na elkaar koning te worden mag zich voor het leven keizer noemen. De laatste
keizer is Louis VandenBroeck in 1996.