Alle foto's zijn genomen in de heemtuin.

Heemtuin Hertog Karel

Wilsele Putkapel- Leuven

Hyperlink1 Hyperlink2 Hyperlink3 Hyperlink4 Hyperlink5 Contact  

 

 Prezi: een snel   
 bezoek aan de 
 heemtuin: kies full 
 screen (onder
 
' more'), speel af 
 en  zoom in op de 
 gewenste plaatsen.

 Artikel Oase 'zomer 
 2006'


 Blogspot met
 oudere foto's
 
en verslagjes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Educatieve Heemtuin Hertog Karel  is als speel-en leergroenproject ontstaan vanuit een ouderinitiatief in het schooljaar 2002-2003. Op de kleuterspeelplaats is sinds 2008 geïnvesteerd in speelgroen. De tuin bevindt zich op de terreinen van basisschool Hertog Karel (GO) tussen de Hoogveldweg en de Aarschotse steenweg in Wilsele -Putkapel.

Gezocht: ouders of anderen die ons groepje van meters en peters van de heemtuin willen vervoegen;: gevraagd engagement : slechts 7 uur vrij te kiezen in het schooljaar. Geen 'groene vingers' vereist

Info krisvi@skynet.be 0473/968504

 

 

Alle klassen van de lagere school zijn peter/meter van een gedeelte. Ze zijn dan verantwoordelijk voor het onderhoud of beheer.
De leerlingen doen doorheen het jaar ervaringsgerichte activiteiten in de heemtuin.

Ook een aantal ouders zijn peter /meter van een gedeelte.

Jaarlijks is er minstens één open werkdag waarop alle sympathisanten welkom zijn.

Bij droog weer kunnen de kinderen vrij spelen en wandelen in de tuin.
Er worden dan veel kampen gebouwd en 'bewoond'.

 

 

 
 

'Uwe eerste botanische les is niet de studie van de deelen der plant, omdat de meeste handboeken met dit punt aanvangen, maar de bloemen aan uw venster en de boomen in den schooltuin moeten van in de laagste klasse vriendinnen en vrienden zijn van uw leerlingen'.  (uit 'Encyclopedisch onderwijs', M. Thiery 1914, vermeld in het biografisch boek 'de natuur als assepoester' pag. 19)

Michel Thiery was de stichter van de eerste educatieve heemtuin van de Lage Landen. Deze tuin is nog steeds te bezoeken als de Tuin van Kina, Berouw 55 te Gent.

 

 

            Doelstellingen:

·         De leerlingen natuurbelevingskansen bieden in de school.

·         De verbondenheid met  elkaar en de natuur bevorderen. Zo krijgen ze respect voor hun omgeving en naar hun medeleerlingen wat preventiekansen biedt naar vb. pestgedrag.

·         Natuur-en milieueducatie op een praktische manier: zelfstandig of begeleid ontdekken  van de natuur (exploratie en experiment).

·         Kinderen stimuleren tot creatief spel.

·         Kinderen extra kansen bieden tot o.a. cognitieve, motorische, sociale en technische ontwikkeling.

 

       

    Middelen:

·         Aanleg en beheer van een duurzaam natuurproject van meer dan 30 are.We onderscheiden drie hoofddelen:

·         Hof : (hier wordt biologisch getuinierd) moestuin, beestjestuin met insektenhotel en puinheuveltje, akkertjes, kruidentuin, bessentuinen, inheemse neerhofdieren (kalkoenen, eenden, 3 rassen konijnen, 2 rassen kippen) en een Frans schapenras.

·         Natuurtuin: (keuze voor streekeigen vegetatie, beheerd zoals in een natuurreservaat) houtkant en heggen, knotbomen, hoogstamboomgaard, hooiland met poel, bloemrijke ruigte en boshoek met sleedoornwal, takkenril van 50 meter.

·         Speelaanleidingen: speelheuvels, zithoeken, creahoek, amfitheater met podium en bosxylofoon, wilgenhut, bakoven,  plekken voor kampenbouw, bankvijs met vijlen en handboor, klimaanleidingen, slingertouw.

Het initiatief kreeg vorm in samenwerking met GoodPlanet vzwDeze organisatie begeleidt ook andere initiatieven rond natuur voor kinderen op technische en pedagogisch vlak (o.a. in scholen, jeugdwerk en buitenschoolse opvang en crêches).

De publicatie 'Vitamine G(roen)van GoodPlanet met heel wat foto's uit de heemtuin  (gemaakt i.o.v. de provincie Vlaams Brabant) vind je hier.

De tuin is ook toegankelijk voor de 286e FOS Hermes  (open scouting) die haar lokalen op het schooldomein heeft. Speelplein 'Wilspele' maakt elke grote vakantie gebruik van de heemtuin. Heel wat mensen uit de buurt komen er even verpozen of spelen er met hun (klein-)kinderen. En Julia van de serviceflats komt elke avond langs om alle neerhofdieren te voederen.

Het buurtinitiatief 'Zon in Putkapel -ZIP' werkt ook samen met de school en de heemtuin.

Met dank aan iedereen die een handje (of meerdere handen) toestak om het project mee te realiseren en beheren.
Met dank aan het Condorproject van de stad Leuven voor de steun sinds het begin.
Met dank aan de Provincie Vlaams Brabant en het MOs-programma voor de subsidies.

              

© kris van ingelghem