WIJ VIEREN EN HERDENKEN IN KLEIN-BRABANT IN 2008

Paul Servaes

 

2003 5 jaar geleden
Overlijden te Kapellen van auteur Rob Adriaensens (°Lippelo 1917)
Hilde Kieboom van de Sint-Egidiusgemeenschap ontvangt de prijs van de Gabriëlla Moortgatstichting te Breendonk
De Zusters Ursulinen verlaten hun kloostergebouw aan de Begijnhofstraat te Puurs
Officiële opening van rusthuis Ter Schelde te Sint-Amands
Kunstevenement ArteShock in Klein-Brabant, een open atelierroute
Het koor Hingene Sint-Stefanus wordt na 100 jaar herdoopt tot Hisiste 
Tentoonstelling “Verbeeld mysterie” in de Sint-Bernardsabdij te Bornem

1998 10 jaar geleden
Toekenning van de Europa Nostra-prijs aan het kasteeldomein van graaf de Marnix te Bornem
Frans Van Praet (°Sint-Amands 1937) verzorgt de binneninrichting van het Belgisch Paviljoen op de wereldtentoonstelling te Lissabon
De Spaanse edelman Pedro Coloma, kasteelheer van Bornem, krijgt op het abdijplein te Bornem zijn standbeeld (ontwerp Henri Lannoye)
Fran Wauters wordt bij de gemeente Puurs de eerste ombudsvrouw van Klein-Brabant
Heropening van de spoorlijn Puurs-Antwerpen
Prof. Dr. Alois Gerlo wordt benoemd tot ereburger van Klein-Brabant
Prof. Raoul Bauer (Puurs) krijgt de cultuurprijs van de Provincie Antwerpen
Toerisme Vlaanderen geeft het paviljoen “De Notelaer” te Hingene in erfpacht aan de Stichting Vlaams Erfgoed
Te Sint-Amands opent de kinderboerderij “Cuyteghemhoeve”
Het gerestaureerde Louis De la Haye-orgel in de Sint-Pieterskerk te Puurs wordt ingespeeld
Wereldcreatie van de liedcyclus “Les Heures d’après-midi” van componist Jan Van Landeghem op tekst van Emile Verhaeren
Het Verhaerenmuseum te Sint-Amands zorgt voor de heroprichting van een Verhaerenbuste te Parijs
Emile Verhaerenleerstoel aan de Vrije Universiteit te Brussel
Overlijden te Antwerpen van Alfons Deschrijver (°Kalfort 1904), alias Pater Silvio, missionaris in Chili en Argentinië 

1993 15 jaar geleden
Het Verhaerengraf te Sint-Amands uit 1927 pas nu wettelijk beschermd als monument
Prof. Cyriel Van Assche wordt ereburger van Klein-Brabant
Tentoonstelling van de Kruisweg (Armand Demeulemeester) uit de abdij van Westvleteren met het Palingfestival te Mariekerke
Puurs opent het jeugddorp Vijverbos en het milieu-educatief centrum Hof van Coolhem
Monument De Dijkgravin (Mariette Coppens) onthuld te Hingene
Overlijden te Bornem van abt Edmundus Van Dam van de Sint-Bernardsabdij
Oprichting van de Stichting Emile Verhaeren vzw als beheersorgaan voor het Provinciaal Museum Emile Verhaeren te Sint-Amands

1988 20 jaar geleden
Wereldcreatie te Charleroi van het toneelstuk ‘L’Aube des transparences’ (Pierre-Jean Schaeffer) over het leven van Emile Verhaeren. 
Paul Voet, dan nog deken te Puurs, wordt ook pastoor te Oppuurs
De plannen voor de Bornemse theaterzaal voor het cultureel centrum Ter Dilft worden bekendgemaakt
Mariekerke opent zijn nieuwe bibliotheek
Sint-Amands krijgt zijn eigen brandweerkorps
Gemeentelijk domein Hof ter Zielbeek te Ruisbroek wordt officieel ingewandeld
De beroemde kruisweg van Albert Servaes wordt op initiatief van de V.V.V. tentoongesteld op het Palingfestival Mariekerke  
Retrospectieve kunstschilder Herman Broeckaert in De Zilverreiger te Weert
Uitvaart te Hingene van ‘dijkgravin’ Jeanne Thielemans, overleden in een Brussels ziekenhuis na een auto-ongeval
Nieuwe vleugel voor Bornems gemeentehuis
V.V.V.-Klein-Brabant-Scheldeland lanceert twee culinaire wereldprimeurs : Asperges in Duvel en Paling in Duvel
Urbain Claeys, toen Commissaris-Generaal voor Toerisme, wordt ereburger van Klein-Brabant.
De gemeente Puurs wordt eigenaar van het domein Hof van Coolhem
Plechte heropenstelling van de Krochtkapel te Bornem met Maria-Ommegang
Sint-Amands opent het Romain De Saeghermuseum
Op 9 oktober gemeenteraadsverkiezingen. Alleen Sint-Amands krijgt een nieuwe burgemeester, Karel De Smedt
Op initatief van de V.V.V. verbroedert Klein-Brabant met Venlo in het teken van de asperge
375 jaar oude Kapel van Luipegem, na restauratie, heropengesteld
Bornem richt, als eerste Klein-Brabantse gemeente, een gemeentelijk archief- en documentatiecentrum in in Het Landhuis
Beeldhouwer Henri Lannoye opent te Luipegem zijn beeldenpark
Heropening van de Sint-Pieterskerk te Puurs, na drie jaar restauratie

1983 25 jaar geleden
Nieuwe gemeenteraden worden geïnstalleerd
Amandusstoet te Sint-Amands bij Amandusjaar en inwijding nieuwe kerktorenspits
Eduard Van Ranst (°Bornem 1942) wordt kantonnaal inspecteur voor het basisonderwijs in Klein-Brabant
Standbeeld onthuld te Wintam voor Donatus Kwik, goudzoeker uit Nattenhaasdonk (“Het Goudland” door Hendrik Conscience) 
Musici Jan De Maeyer (°Bornem 1949) en Marcel De Boeck (°Mariekerke 1921) ontvangen de culturele prijs van de Prov. Antwerpen
Overlijden te Bornem van dichter Pol Le Roy (°Hingene 1905), te Beveren-Waas van brouwer-burgemeester Albert Moortgat (°Breendonk 1890) en te Wilrijk van componist en koorleider Leo Cuyckens (°Hingene 1892)
Eerste ereburgers van Klein-Brabant : Mgr. Alfred Daelemans, kunstschilder Jan Verheyden en dichter Frans Moons
Geboorte van reus Sooi Spiering te Mariekerke
Internationaal Emile Verhaerencolloquium te Keulen
De familie Snoy et d’Oppuers krijgt haar wapenschild in de kerk van Oppuurs

1978  30 jaar geleden
Overstroming teistert Klein-Brabant
Mariekerke wordt door de V.V.V. uitgeroepen tot “dorp van het jaar” in het “Jaar van het dorp”
NMBS start met fietsverhuurdienst in het station te Puurs
Openstelling van het zwembad in het Breeven te Bornem
Monument “De Mandenmaker “, een creatie van Kunstkring Scheldeland onder leiding van Jan Mees, te Branst onthuld 
De toeristische fietsroute “Aspergepad” wordt officieel ingefietst
Leon Rochtus volgt Frans Van Achter op als voorzitter van de V.V.V.-Klein-Brabant-Scheldeland 
Overlijden te Smuid(Luxemburg) van Prof. Dr. Jan Vandenhoute (Puurs 1913),etnograaf
Oprichting Centrum voor muziekinstrumentenbouw te Puurs
V.V.V.-Klein-Brabant-Scheldeland organiseert de tentoonstelling “Een eeuw Jan Hammencker “ te Mariekerke en te Antwerpen
Eerste steenlegging van de nieuwe kerk te Kalfort

1968 40 jaar geleden
John de Marnix de Sainte-Aldegonde wordt de 14de graaf van Bornem
V.V.V. schenkt eerste Klein-Brabantse asperges aan de Koning en lanceert een gouden en zilveren label voor Klein-Brabants vlechtwerk
Louis Putseys wordt pastoor te Kalfort en Jos Pauwels te Mariekerke
Natuurbeschermingsactie van de Kon. Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon rond het natuurpark “Scheldeland”
Heroprichting van de schandpaal te Puurs
De twee muziekverenigingen van Kalfort fusioneren
Geboorte te Mortsel van Sabine Hagedoren (Weert), weervrouw bij de VRT   
Paviljoen De Notelaer te Hingene wordt als monument wettelijk beschermd

1958 50 jaar geleden
Nieuw industriepark Bornem‑Puurs met Parke-Davis als eerste bedrijf
Geboorte te Antwerpen van Geert Dehoux(Puurs), musicus met internationale faam en te Bornem van Prof. Aleydis Van de Moortel(Puurs), archeologe
Overlijden te Leuven van Jos Van Reusel, biograaf van Jan Hammenecker
Huwelijk te Puurs van de reuzen Peer Puus en Mie Kalfut
Stichting van de volkskunstgroep "De Karekiet"

1953 55 jaar geleden
Installatie van nieuwe gemeenteraden. Alleen Sint-Amands krijgt een nieuwe burgemeester: Edmond De Smedt volgt Constant Vinck op
De Klein-Brabantse schildersschool te Puurs start met een cursus tekenen onder leiding van Jan Verheyden
Klein-Brabant wordt zwaar getroffen door de watersnood van 1 februari
Geboorte te Bornem van politicus Rony Cuyt
Overlijden te Niel van de dokter der armen, Walter Mees (°Hingene 1904), te Brussel van volksvertegenwoordiger Edgard Maes(°Puurs 1902)
Marcel Motte wordt de nieuwe pastoor van de O.L.Vrouwparochie te Ruisbroek, Paul Uyttenbroeck te Lippelo en Jozef Smet (°Bornem 1889) te Eikevliet
Klokkenwijding in de Sint-Bernardsabdij te Bornem, te Mariekerke en te Branst

1948 60 jaar geleden
Achiel Moernaut wordt burgemeester te Oppuurs
Geboorte te Bornem van voordrachtkunstenares Leen Vermeiren en te Sint-Amands van auteur Gilles Van Grasdorff
Overlijden te Antwerpen van priester-letterkundige Jan Arthur Hallez, schrijver van o.a. de geschiedenis van Sint-Amands; te Brussel van Joseph Caluwaers (°Eikevliet 1863), architect van de nieuwe kerk van Hingene

1943 65 jaar geleden
Geboorte te Antwerpen van kunstenaar Guido Van Doorslaer (Mariekerke)

1938 70 jaar geleden
Geboorte te Bornem van klarinettist Walter Boeykens, te Mechelen van Paul Voet, pastoor te Puurs, te Mechelen van kunstschilder Eleonore van Hoeck (Ruisbroek), te Opdorp van kunstschilder Renilde Heymans (Sint-Amands) en te Lippelo van Prof. Dr. Wilfried Dewachter, politoloog
Overlijden te Mechelen van taalkundige kanunnik Frans Jozef Jacobs (°Lippelo 1873), directeur van het O.L.Vrouw-college te Boom en hoofdinspecteur van het basisonderwijs, te Knokke van kunstschilder Leon Riket (°Antwerpen 1876), actief in Klein-Brabant

1933 75 jaar geleden
Geboorte te Bornem van kunstschilder Maria Van Lent († 1965), te Sint-Amands van Pater Alfons Heymans, missionaris in o.a. Malawi, nadien pastoor te Weert, Kalfort en Liezele, te Breendonk van Prof. Dr. Leon Wegge, te Branst van heemkundige Juliaan Maerevoet, te Ruisbroek van heemkundige Georges Verbruggen
Overlijden te Mechelen van kanunnik Joseph De Smet (°Sint-Amands 1870), eerste biograaf van Emile Verhaeren

1928 80 jaar geleden
Geboorte te Tisselt van Prof. Herman-Emiel Mertens, theoloog en auteur van talrijke bijdragen over Klein-Brabantse figuren zoals Jan Hammenecker en Jan Hallez; te Antwerpen van kunstschilder Mike (Marcel) De Jonge († Hingene 1999)
Overlijden te Mechelen van Kanunnik Frans Alfons Nuten (°Kalfort 1850), aalmoezenier van de Sociale Werken te Mechelen
Overbrenging van het stoffelijk overschot van kunstschilder Romain Steppe (Antwerpen 1859-1927) van Antwerpen naar zijn geliefd Sint-Amands als laatste rustplaats

1923 85 jaar geleden
Geboorte te Puurs van Mgr. Alfred Daelemans, directeur-generaal van het katholiek onderwijs († Leuven 1997), te Puurs van dichteres Renée Lauwers (Reninca), te Puurs van kunstschilder Jan Verheyden, te Puurs van cineast Aimé Vercruysse, te Kalfort  van veelzijdig kunstenaar Frans Dehoux († 2000), te Kalfort van dichter Frans Moons, te Ruisbroek van auteur Jules Lambrechts, te Sint-Amands van gewezen burgemeester Georges Ceurvelt, te Bornem van Mgr. Jozef Mees, apostolisch nuntius († Rome 2001) en te Antwerpen van minister Rika De Backer-Van Ocken († Weert 2002)

1918 90 jaar geleden
Geboorte te Bornem van de Westvlaming Albert Sercu en in Engeland van Puursenaar Maurice Clautier, beiden wielerkampioenen

1908 100 jaar geleden
Stichting te Bornem van de muziekverenigingen Concordia et Amicitia (Oude en Nieuwe Roos)
Aanvang van de bouw van de Forten in Klein-Brabant en van de kanaalarm van Wilebroek naar de Rupel in Wintam
Geboorte te Puurs van Nest Baeckelmans, organist te Puurs en te Brussel en eerste muziekprogrammator van de Vlaamse Televisie († 1977), 

1888 120 jaar geleden
Geboorte te Breendonk van toneelschrijver Frans Gevels († 1974)
Overlijden te Breendonk van Gaston de Buisseret (Brussel 1831), Burgemeester van Breendonk vanaf 1858 en senator vanaf 1884
Emile Verhaeren publiceert de dichtbundels “Les Soirs” en “Les Débâcles” en reist in Spanje in gezelschap van kunstschilder Dario de Regoyos 

1883 125 jaar geleden
Geboorte te Wintam van toneelauteur Arthur Verstraeten († 1962)
Overlijden te Antwerpen van auteur Hendrik Feytens (°Puurs 1822) en te Ruisbroek van Dr. Pieter Frans De Wachter (°Boom 1817)
Emile Verhaeren publiceert zijn eerste dichtbundel “Les Flamandes”

1858 150 jaar geleden
Geboorte te Puurs van Jan Frans De Block (1858-1904), Vlaams voorman en redenaar, te Puurs van Pierre Van de Walle († 1916) senator

1838 170 jaar geleden
Aanleg van de provinciale weg Wolvertem-Temse
Overlijden te Gent van Mgr. Jan Frans Van de Velde (°Boom 1779), bisschop van Gent en oud-pastoor van Ruisbroek

1833 175 jaar geleden
De nog overgebleven Cisterciënzers van de abdij te Hemiksem vestigen zich te Bornem in het H. Kruisklooster  

1658 350 jaar geleden
Engelse Dominicanen vestigen zich te Bornem in het H. Kruisklooster, de huidige Sint-Bernardsabdij
De Baronie Bornem van Jean-François Coloma wordt tot graafschap verheven door Filips IV

1228 780 jaar geleden
Mariekerke krijgt zijn keure