De Heemkundige Kring van Aalter werd op 26 mei 1977 opgericht door Roger Defruyt, Maurice Michiels, Marcel Saelens, Luc Stockman, Maurice Thys, Anna en André Verhoustraete. Ter nagedachtenis van de man die het meest had bijgedragen tot de kennis van het oude Aalter, kreeg de nieuwe kring als naam Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete. Nog hetzelfde jaar verscheen het eerste nummer van het tijdschrift Land van de Woestijne.Het bestuur van onze kring in 1977.

Onze Kring stelt zicht tot doel de studie en het verspreiden van informatie betreffende het historisch en volkskundig verleden van de huidige gemeente Aalter en van de geografische omschrijving van het vroegere ‘Land van de Woestijne’, waardoor ook een groot deel van Knesselare deel uitmaakt van ons werkgebied. De kring wil ook bijdragen tot de bescherming en bestendiging van het landschappelijk, natuurlijk en bouwkundig erfgoed.

Daartoe wordt een tijdschrift uitgegeven en worden allerlei activiteiten georganiseerd.
Het tijdschrift 'Land van de Woestijne' verschijnt vier maal per jaar. Sinds de oprichting van de kring in 1977 werden al meer dan drieduizend bladzijden gepubliceerd, een diversiteit van teksten over ons rijke verleden.
In in de voorbije jaren werden ook tientallen voordrachten, wandelingen, bezoeken, cursussen en andere activiteiten ingericht.

Regelmatig organiseren wij lezingen rond specifieke geschiedkundige thema’s. Jaarlijks is er de lessenreeks ‘Kennismaking met het verleden’. Daarin worden onderwerpen behandeld die te maken hebben met algemene of lokale aspecten van ons verleden. Daarnaast wordt ook uitvoerig aandacht besteed aan de studie van bronnen en het leren lezen en interpreteren van oude teksten.
Deze activiteiten worden aangekondigd en beschreven in ons tijdschrift en in Totaalter.

De Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete maakt deel uit van de Erfgoedcel van de gemeente Aalter en tracht op constructieve wijze mee te werken aan de bescherming van ons erfgoed, enerzijds, de mensen van Aalter dat erfgoed beter leren kennen, anderzijds. In die context neemt onze kring jaarlijks actief deel aan het Erfgoedweekend en aan Open Monumenten dag.

Mensen die bezig zijn met familiegeschiedenis of lokale geschiedenis kunnen steeds bij ons terecht voor informatie.
 
Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete
9880 Aalter, Schuurlo 12
tel: 09/374 79 82
email: jan.camerlinckx@tiscali.be

Bestuur

Contact

Over de Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete

  Home  Tijdschrift  Activiteiten  Evenementen  Geschiedenis  Links