VERDEDIGING.

2de graad.

Deze oefeningen kunnen onder begeleiding staan van een (collega) judoka, of er kan kontakt opgenomen worden met een plaatselijke judoclub om eventuele afspraken te realiseren.

Ook kan men tijdens een sportdag een judoclub uitnodigen om en kele basisoefeningen te komen demonstreren en door de lln te laten uitvoeren.

Let altijd op de juiste en veilige uitvoering.

1.Aanleren eenvoudige valtechnieken.(in combinatie met rollen)

a.Achterwaartse val.

b.Voorwaartse val.

2.Aanleren eenvoudige uit-evenwicht-brengen technieken.

a.beenveeg.

b.heupworp.


3de graad.

1.Herhaling eenvoudige valtechnieken.(in combinatie met rollen)

a.Achterwaartse val.

b.Voorwaartse val.

c.Nieuw: zijwaartse val.

2.Aanleren opvang slag/steekbeweging.

a.basisafweer bovenhands.

b.onderhands.

3.Herhaling eenvoudige uit-evenwicht-brengen technieken.

a.beenveeg.

b.heupworp.

4.Beheersen enkele moeilijkere technieken.

a.armklem.

b.houdgreep grond.

c.schouderworp.


Noot: Enkele interessante speelmogelijkheden:(3de graad)

-een ll probeert( op matten) de ruimte over te steken op Hn en Knn, maar wordt in het midden opgewacht door een 'tegenstander' die tracht te beletten dat de kruiper overraakt.(Op rug leggen);

-2 lln in gespr. Knnstd, Hn in elkaar, trachten de 'tegenstander' op de rug te draaien;

-per 2, één ll in Bklig, An en Bn gespreid, de andere tracht deze op zijn Rg te draaien.