Voorschriften ophalen op het secretariaat

Telefonisch aangevraagde voorschriften of attesten kunnen soms na overleg met de huisarts klaargelegd worden. Hiervoor dient uw arts uw dossier na te kijken en aan te vullen en wordt €3,80 aangerekend. Bij de afhaling krijgt u een getuigschrift waarmee u €2,82 bij uw mutualiteit kan innen. Deze attesten of voorschriften liggen de tweede werkdag na uw aanvraag klaar. U begrijpt dat wij andere zaken voorrang geven. Wij stellen vast dat nog al wat mensen verwachten dat dit onmiddellijk gebeurt en vragen om die verwachting of eis bij te stellen.