Huisbezoeken

Vanaf 2020 zijn er belangrijke wijzigingen in ons huisbezoekengebied. Om kwaliteitsvolle medische zorg te blijven bieden, zien we ons genoodzaakt het huisbezoekengebied te verkleinen: zie kaart

De beperking van het gebied zal toegepast worden vanaf 01/01/2020. Zo hebben de mensen die buiten dit gebied wonen de tijd om een nieuwe huisarts te zoeken in hun buurt. Nadien zorgen wij ervoor dat het dossier doorgegeven wordt aan de nieuwe huisarts. Indien u hierover verder vragen heeft, kan u deze steeds met uw GMD-arts bespreken.

Huisbezoeken worden voorbehouden voor mensen die te ziek zijn om zich te verplaatsen en voor mensen met verplaatsingsmoeilijkheden zoals hoogbejaarden, bedlegerige personen, personen met een fysieke beperking… Tevens moet je bij ons een GMD hebben en in de regio wonen.

Wij vragen u om zo veel mogelijk zelf naar de raadpleging te komen. De praktijkruimte biedt betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden. Bovendien vraagt een huisbezoek in het Gentse veel tijd en bemoeilijkt dit onze algemene beschikbaarheid.

Indien u toch een huisbezoek wenst aan te vragen, doe dit tussen 8 en 10 uur. Na 10u zal u doorverbonden worden met een arts die mee de ernst van uw aandoening inschat.