Huisbezoeken

Huisbezoeken worden voorbehouden voor mensen die te ziek zijn om zich te verplaatsen en voor mensen met verplaatsingsmoeilijkheden zoals hoogbejaarden, bedlegerige personen, personen met een fysieke beperking…

Wij vragen u om zo veel mogelijk zelf naar de raadpleging te komen. De praktijkruimte biedt betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden. Bovendien vraagt een huisbezoek in het Gentse veel tijd en bemoeilijkt dit onze algemene beschikbaarheid.

Indien u toch een huisbezoek wenst aan te vragen, doe dit tussen 8 en 10 uur. Na 10u zal u doorverbonden worden met een arts die mee de ernst van uw aandoening inschat.