Het Gazon

10 Tips voor aanleg en onderhoud van gazons

 

Inzaaitijdstip

April/mei en augustus/september zijn de meest geschikte perioden om graszaad in te zaaien. Bij gunstige bodemomstandigheden kan het ook in de zomer.

Zaaibed-

bereiding 

Maak de grond vrij van onkruid en spit deze circa 25 cm diep om, werk eventueel oude stalmest of compost door de grond. Egaliseer de grond en laat deze goed bezakken of rol of trap de grond aan. Maak met een fijne hark een mooi vlak zaaibed (zie afbeelding 1)

Inzaaiwijze 

Zaai bij voorkeur met windstil weer. Meng het zaad goed door elkaar (bewaar een beetje zaad om eventueel later bij te zaaien op kale plekken) en zaai de helft van het zaad in de lengte en de andere helft in de breedte uit. Om een goede verdeling te krijgen kan het zaad met 3 delen iets vochtig zand gemengd worden (zie afbeelding 2)

Inzaaien

Zaai in een iets vochtige grond. Direct na het zaaien het zaad zorgvuldig en niet dieper dan 1,5 cm inharken en licht aandrukken of aanrollen.

Vochtig houden

Bij droog weer met fijne sproeier nat houden. Als eenmaal begonnen is met sproeien volhouden tot het gras voldoende ontwikkeld is.

Starten met 

bemesting

Geef na het zaaien een basisbemesting van 3-4 kg korrelmest (NPK) per 100 m.

De eerste maaibeurt

Maai het gras als het circa 6 cm lang is met een scherpe maaimachine op 4 cm en voer het gras af. De maaihoogte geleidelijk terugbrengen tot 2 3 cm (zie afbeelding 3)

Maaien

Maai regelmatig tijdens het groeiseizoen, minstens 1 keer per week op 2-3 cm en voer het gras af.

Bemesten

Geeft het gras in het seizoen om de 6 tot 8 weken 1 tot 2 kg korrelmest (NPK) per 100 m tot eind augustus. In het voorjaar 1 maal 3,5 tot 5 kg per 100 m geven. Bemest nooit na het maaien.

Beregenen

In een periode van langdurige droogte is een wekelijkse gift ('s avonds) van 20-30 mm water een te bevelen.

 

 

Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3

 

10/09/04