Home
Legendopyright (C) 2009 Gilbert Rogiers
         Criminele processen voor het hoogste gerechtshof in Vlaanderen,
                de Raad van Vlaanderen, eind 17-de begin 18-de eeuw.

                                                   Gilbert Rogiers
                                Rijksarchief Gent. Collectie oude drukken.
                      EERSTE DEEL VANDEN DERDEN PLACCAET-BOECK
       Te GHENDT by d' hoirs van Jan vanden Kerckhove, op d' Hooghpoorte, int 
                                                  tghecroont Sweert, 1685.
Download