"Allen groeien we op met het gewicht van de geschiedenis wegend op onze schouders. Onze voorouders wonen evenzeer in de zolderkamers van onze geest, als in de spiraalvormige ketens van informatie die verscholen liggen in elke cel van onze lichamen."

Shirley Abbott - vrij vertaald uit het Engels


 

Welkom!

Op deze site vindt u het resultaat van mijn genealogische opzoekingen naar de families Pandelaers en Piedfort: mijn eigen voorouders en die van mijn echtgenote.

Oorsprong gegevens

De informatie in deze website is hoofdzakelijk afkomstig van mijn eigen opzoekingen, maar ook van de opzoekingsresultaten, commentaren en inlichtingen die andere mensen mij hebben willen ter beschikking stellen. Zoals het hoort, is hun gewaardeerd aandeel hierin uitdrukkelijk vastgelegd bij de bronvermeldingen.

Gebruik gegevens

Indien u de gegevens die u hier vindt, op enige manier wil gebruiken, is daar geen bezwaar tegen, op voorwaarde dat u deze website als bron ervan vermeldt. Echte liefhebbers van familiekunde hebben een hekel aan het soort "diefstal", dat erin bestaat opzoekingsresultaten van anderen te presenteren als eigen werk...enkel "afschrijvers" pronken met andermans veren.

Hier kan u verder naar de site. Alle opmerkingen en aanvullingen zijn natuurlijk zeer welkom  - waarvoor dank!