Peter WELFFENS

 

Peter Welffens (7/5/1924-11/2/2003) is de zoon van een beroepsmusicus. Het is dan ook niet te verwonderen, dat hij reeds als kleine jongen droomde van alles wat met muziek te maken had: muziek studeren, een muziekcarrière uitbouwen en vooral muziek schrijven: muziek in alle toonaarden en genres. 

Peter Welffens kreeg in het Antwerpse Conservatorium een opleiding klavier en fuga bij Marinus de Jong, harmonie bij Jef van Hoof en contrapunt bij Karel Candael. Hij behaalde verschillende eerste prijzen en volgde zomercursussen aan het Mozarteum in Salzburg. Daar bekwaamde hij zich verder in compositie bij Egon Kornauth en Wolfgang Fortner en in orkestdirectie bij Igor Markevitch.

Als jonge man van zeventien dirigeerde hij de Symfonie Grisar, die zijn eerste symfonisch gedicht ‘1940’ uitvoerde. Nog geen twintig was hij toen hij reeds verbonden was aan de Gentse Opera als repetent. Vanaf 1945 was hij pianist en later muziekdirecteur bij het Koninklijk Jeugdtheater van Antwerpen.

Meer dan 35 jaar was hij bij iedere repetitie, iedere voorstelling van alle KJT-produkties present als pianist, dirigent of klanktechnicus en dit, in de beginjaren, tegen een ronduit laag loon.

In het begin van de jaren zeventig werd hij geconfronteerd met een eerste generatieconflict. Dit heeft een enorme weerslag gehad op Welffens’persoonlijkheid. De periode ’75-’76-’77 werd voor hem de aanzet tot een nieuwe creatieve periode, buiten het theater.

 

Peter Welffens was gastdirigent bij de Koninklijke Vlaamse Opera en docent aan het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst in Antwerpen.

In 1981 werd hij docent praktische harmonie aan de pedagogische afdeling van het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium. Daar wordt hij nog steeds bewonderd en gevreesd voor de soms verbeten energie waarmee hij zich opgooit voor een verantwoorde herstructurering van het kunstonderwijs met het oog op de positie van musicerend en componerend Vlaanderen binnen het toekomstig Verenigd Europa.

Voor alles is hij echter een begaafd componist. Zijn eerste werken kwamen tot stand tijdens de tweede Wereldoorlog. Dit verklaart zijn aanvankelijke trouw aan de Vlaamse laatromantische traditie. De invloed van de Antwerpse componist Renier van der Velde en het intense bestuderen van het oeuvre van Stravinsky en Bartok maakte dat zijn werk zich ging verdiepen. Zijn voorliefde voor de polytonaliteit trad duidelijk op de voorgrond. “Emotionele levendigheid en sterke zeggingskracht” zijn de termen waarmee men zijn composities sindsdien omschrijft. Zijn compositorische arbeid is enorm en omvat alle mogelijke muzikale genres: symfonieën, concerti, liedercycli, twee opera’s o.a. ‘Stroppe la Corde’, een kindercantate, muziek voor verschillende balletten en vanzelfsprekend heel veel theatermuziek.

Hij schreef meer dan honderdtwintig toneelcomposities, variërend van zeer bescheiden tot magistrale partituren, bv.’De Storm’ (KNS seizoen 1952-53), ‘Peter Pan’ (KJT seizoen 1947-48), ‘Ondine’ (KJT seizoen 1951-52), ‘Het Lied van Hiawadha’ (KJT seizoen 1982-83).

Peter Welffens ontving verschillende prijzen zoals de Lodewijck Mortelmansprijs voor zijn liederencyclus ‘Orpheus en Eurydice’ en in 1963 de Sabamprijs Edward Keurvels voor zijn verzamelde toneelmuziek. In Canada en Zweden werden balletten op zijn muziek gedanst.

Peter Welffens bekleedde een unieke plaats in het KJT: hij was als musicus vast verbonden aan een gezelschap van “het gesproken woord”, een gezelschap dat bestond uit leden die niet muzikaal geschoold waren.

In zijn 44-jarige loopbaan zag hij het theaterlandschap en de muzikale aspecten ervan grondig evolueren. Trends kwamen en gingen. Generatiekloven ontstonden, maakten soms slachtoffers en werden weer gedicht. Binnen deze soms woelige evolutie bleef Peter Welffens – niet altijd zonder moeilijkheden en pijn – zijn klassieke wortels trouw.

Ooit noemde een recensent (De Stadaard 5/4/90) Peter Welffens één van de meest productieve Vlaamse componisten en daar heeft hij ongetwijfeld gelijk in. Als componist, dirigent en pedagoog koppelt Welffens gedegen vakkennis aan een jeugdig enthousiasme en wijze ervaring aan een eerlijke bekommernis voor de toekomst van cultureel Vlaanderen

Werken :

Acht kinderliederen - 1945

Children's choir and piano
Kinderkoor en piano
Choeur d'Enfants et piano

- ? -

Ahasverus - 1962
[1ste hfdst. "De wandelende Jood" - A. Vermeylen]

Narrator, 3 horns and chamber orchestra
Recitant, 3 hoorns en kamerorkest
Récitant, 3 cors et orchestre de chambre

00:50:00

Aspekten - 1983

piano

00:06:00

Barok-Suite - 1955

orchestra
orkest
orchestre

00:15:00

Bitonalia - 1992

piano

00:13:00

Bloemen - 1948
Alice Nahon

middle voice and piano
middenstem en piano
voix moyenne et piano

- ? -

Choreografisch concerto - 1952
[scénario: Lea Daan]

orchestra
orkest
orchestre

00:16:00

Christofoor - 1961
Pieter G. Buckinx

Alto or Baritone and piano
Alt of Bariton en piano
Alto ou Baryton et piano

- ? -

Ci vuole cosi poco - 1957

middle voice and piano
middenstem en piano
voix moyenne et piano

- ? -

Cirkus - 1949

orchestra
orkest
orchestre

00:05:00

Concertino - 1959

viola, cello and strings
altviool, cello en strijkers
alto, violoncelle et cordes

00:11:00

Concerto - 1961

harpsichord, strings and timpani
clavecimbel, strijkers en pauken
clavecin, cordes et timbales

00:20:00

De dubbeldroom - 1988
Michel Rijckaert

opera
opera
opéra

- ? -

De magnolia - 1954
Frans de Wilde

Baritone and piano
Bariton en piano
Baryton et piano

- ? -

Drie liederen - 1951
Toon Van den Eynden

Baritone and piano
Bariton en piano
Baryton et piano

- ? -

Due movimenti - 1989

strings
strijkers
cordes

00:12:48

Fun for 3 trumpets - 1988

3 trumpets
3 trompetten
3 trompettes

00:05:00

Het lied van de straat - 1954
Roger Avermaete

Alto solo, mixed chamber choir and chamber orchestra
Alt solo, gemengd kamerkoor en kamerorkest
Alto solo, choeur de chambre mixte et orchestre de chambre

00:50:00

Het schrijn - 1954
[scénario: Jeanne Brabants]

chamber orchestra
kamerorkest
orchestre de chambre

00:14:00

Hoe de Slakken een huisje kregen - 1976
Koningin Fabiola, M.-A. Dhondt en Fred Brouwers

Narrators, Soloists, children's choirs and orchestra
Recitanten, Solisten, kinderkoren en orkest
Récitants, Solistes, choeurs d'Enfants et orchestre

00:30:00

Ik zag Cecilia komen - 1987

voice, flute and harp
stem, fluit en harp
voix, flûte et harpe

- ? -

Jeanne d'Arc - 1956
Roger Avermaete

2 Narrators and instrumental ensemble
2 Recitanten en instrumentaal ensemble
2 Récitants et ensemble instrumental

00:25:00

Jettatura - 1952
[scénario: Alain Germoz]

orchestra
orkest
orchestre

00:17:00

Kaleidoscoop - 1982

oboe and keyboard
hobo en klavier
hautbois et clavier

00:11:00

Kontrasten - 1969

clarinet in B flat and piano
klarinet in si b en piano
clarinette sib et piano

00:09:00

Kwartet in C - 1943

2 violins, viola and cello
2 violen, alt en cello
2 violons, alto et violoncelle

00:23:00

Maruschka - 1952
Toon Van den Eynden

Bass and piano
Bas en piano
Basse et piano

- ? -

Nocturne - 1985
Bob De Nijs

Tenor and keyboard
Tenor en klavier
Ténor et clavier

- ? -

Octet - 1975

flute, oboe, clarinet, bassoon, 2 violins, viola and cello
fluit, hobo, klarinet, fagot, 2 violen, altviool en cello
flûte, hautbois, clarinette, basson, 2 violons, alto et violoncelle

00:15:00

Orpheus en Eurydice - 1960
Paul Van Keymeulen

Baritone and chamber orchestra
Bariton en kamerorkest
Baryton et orchestre de chambre

00:12:30

Pastiche - 1964

trumpet and keyboard
trompet en klavier
trompette et clavier

00:04:00

Paysages tristes - 1963
Paul Verlaine

high voice, flute, cor anglais, cello and piano
hoge stem, fluit, Engelse hoorn, cello en piano
voix haute, flûte, cor anglais, violoncelle et piano

- ? -

Pharaphrase op de Chinese Cyclus "In de tuin van Meng-Ping-Ling" - 1948

piano

00:06:00

Plezierige dieren - 1957
Lou Mourik

children's choir and orchestra
kinderkoor en orkest
Choeur d'Enfants et orchestre

00:11:00

Poëzie - 1961
J. Custers

Alto or Baritone and piano
Alt of Bariton en piano
Alto ou Baryton et piano

- ? -

Prayer before the Apocalypse - 1980

6 horns in F
6 hoorns in F
6 cors in F

00:09:00

Recit en Aria - 1944

cello and piano
cello en klavier
violoncelle et clavier

- ? -

Reinaert-suite - 1975

orchestra
orkest
orchestre

00:20:00

Reinaert - 1979

brass ensemble and percussion
koperensemble en slagwerk
ensemble de cuivres et percussion

00:12:00

Rubens-Diptiek - 1976

orchestra
orkest
orchestre

00:16:00

Satyre - 1948

orchestra
orkest
orchestre

00:05:00

Schetsen uit het jeugdtheater - 1949

orchestra
orkest
orchestre

00:18:00

Siklus - 1967

orchestra
orkest
orchestre

00:33:00

Sinfonia - 1986

chamber orchestra
kamerorkest
orchestre de chambre

00:20:00

Sociale suite - 1948

piano

00:06:00

Stabat Mater - 1995

four-part mixed choir, oboe and strings
vierstemmig gemengd koor, hobo en strijkers
Choeur mixte à 4 voix, hautbois et cordes

- ? -

Strijkkwartet nr. 2 - 1992

2 violins, viola and cello
2 violen, alt en cello
2 violons, alto et violoncelle

00:22:00

Suite - 1976

flute, oboe, clarinet and bassoon
fluit, hobo, klarinet en fagot
flûte, hautbois, clarinette et basson

00:13:00

Symfonie nr.1 in e - 1952

orchestra
orkest
orchestre

00:33:00

Symfonie nr.2 - 1959

orchestra
orkest
orchestre

00:22:00

Tafelmuziek - 1953

cello and guitar
cello en gitaar
violoncelle et guitare

00:11:30

Twee liederen - 1958
Toon Van den Eynden

Baritone and piano
Bariton en piano
Baryton et piano

- ? -

Uit vurige vonken ontsprongen - 1990
Paul van Keymeulen

Mezzo-Soprano and piano
Mezzosopraan en piano
Mezzo-Soprano et piano

- ? -

Vier miniaturen - 1959

2 trumpets, horn, trombone and tuba
2 trompetten, hoorn, trombone en tuba
2 trompettes, cor, trombone et tuba

00:08:30

Vier miniaturen - 1959

flute, oboe, clarinet, horn and bassoon
fluit, hobo, klarinet, hoorn en fagot
flûte, hautbois, clarinette, cor et basson

00:08:30

Vlaamse symphonie - 1951

orchestra
orkest
orchestre

00:25:00

Voor Lieve - 1975

cello and piano
cello en klavier
violoncelle et clavier

00:07:00

Winterlicht - 1956
[scénario: Alfons Joris]

chamber orchestra
kamerorkest
orchestre de chambre

00:10:00

  

    

E-mail naar  Greetje Welffens (dochter)

E-mail naar Enet  Webmaster