Sint-Niklaaskerk

Rondleiding
  luchtfoto
        talenbalk
 

 

Beweeg de cursor over een afbeelding naar keuze.
Op het plattegrond wordt de locatie van de bezienswaardigheid aangeduid (rode aanduiding voor de actuele plaats; evt. blauwe aanduiding voor de oorspronkelijke plaats)
en u verneemt er meer over.
Voor een aantal bezienswaardigheden krijgt u ruimere info door op de afbeelding te klikken.
aanwDEBRUYCKER

In opdracht van de 'Vrienden van de Sint-Niklaaskerk' ontwierp Herman Blondeel 3 glasramen voor het hoogkoor van de kerk.
Het ontwerp evoceert de 7 sacramenten.
De ramen werden geplaatst tijdens een plechtigheid op zondag 4 juli 2004.
Glasramen van J.-B. Capronnier (1814-1891).
Rechts: O.L.Vrouw met het Kind Jezus (1851).
Links en rechts knielen de schenkers, het echtpaar Leonardus Huyttens en Ferdinanda Van Tieghem.
Op de achtergrond zijn hun patroonheiligen voorgesteld.
Links: Allegorie op het lijden van Christus.
Centraal staat Maria Magdalena, geflankeerd door 2 engelen met passiewerktuigen.
Na de restauratie konden deze glasramen niet opnieuw in het feitelijke raam worden geplaatst. Immers, door de veranderde afmetingen en de herstelling van het gotische maaswerk pasten ze er niet langer in.
Het Flentrop-orgel werd op 5 december 2006 in deze kerk officiëel in gebruik genomen. Het dateert uit 1974 en werd oorspronkelijk gebouwd voor het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek in Utrecht. Daar werd het aangekocht door de vzw Vrienden van de Sint-Niklaaskerk en geschonken aan de Sint-Niklaaskerk.
Het prestigieuze Cavaillť-Coll orgel wacht reeds 40 jaar op restauratie. Nu het kerkschip gedeeltelijk is afgewerkt, wordt de grondige restauratie van het orgel een volgende grote project.
De preekstoel uit 1670 bevat een schat aan gebeeldhouwde symbolen en figuren. Kijk eens wat je herkent, alvorens op de afbeelding te klikken en na te lezen wat er te ontdekken valt.
De 12 apostelbeelden in zandsteen dateren uit de 17de eeuw (1624-1642). Ze stonden oorspronkelijk tegen de zuilen van het kerkschip.
Het houten hoofdaltaar werd geplaatst in 1678. Het schilderij stelt de aanstelling van de H. Nicolaas tot bisschop van Myra voor.
Nadat het 50 jaar afgesloten bleef, werd het gerestaureerde schip op 26 november 2010 officiŽel geopend. De kleurkeuze, die geinspireerd is op de oorspronkelijke gotische aankleding, is opmerkelijk.
Naar aanleiding van de heropening van het schip, kreeg de kerk een aantal oorspronkelijke werken van Jules De Bruycker in bruikleen.
aanwBLONDEEL
aanwCAPRONNIER
aanwCAPRONNIER
aanwFLENTROP
aanwCAVAILLE
aanwALTAAR
aanwAPOST1
aanwAPOST2
aanwAPOST3
aanwAPOST4
aanwAPOST5
aanwAPOST6
aanwAPOST7
aanwAPOST8
aanwAPOST9
aanwAPOST10
aanwAPOST11
aanwAPOST12
aanwAPOSTact1
aanwAPOSTact2
aanwAPOSTact3
aanwAPOSTact4
aanwAPOSTact5
aanwAPOSTact6
aanwAPOSTact7
aanwAPOSTact8
aanwAPOSTact9
aanwAPOSTact10
aanwAPOSTact11
aanwAPOSTact12


glasramen Blondeel glasraam Capronnier Flentrop-orgel
Cavaillé-Colle orgel apostel Bartholomeus hoogaltaar preekstoel kerkschip De Bruycker

aanwSCHIP
aanwijzer PREEKSTOEL
preekstoel oorspronkelijk
 

 

grondplan

  Dit project van Open Kerken-Gent
werd gerealiseerd met de steun van

FvE
 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap