Sint-Niklaaskerk

Restauratie
  luchtfoto
        talenbalk
 

 

Hoe pak je de restauratie van een kerk aan? Zeker bij een gebouw als deze Sint-Niklaaskerk, waar tijdens de bouw van één deel elders reeds verbouwingen werden uitgevoerd, kan onmogelijk teruggegrepen worden naar één bepaalde bouwfase die in ere zou worden hersteld.
Het koor en het transept zoals we ze vandaag kennen, en die in 1992 na een jarenlange sluiting weer in gebruik werden genomen, waren dan ook in het verleden nooit in deze vorm zichtbaar.
Een voorbeeld: doorheen de geschiedenis werd het vloerniveau van de kerk tot 1,5m verhoogd. Er werd voor gekozen om het oorspronkelijke niveau te herstellen. Dat merk je als je vanaf de Cataloniëstraat de kerk binnenkomt. Door die ingreep werd de oorspronkelijke basis van de zuilen weer zichtbaar. Maar een aantal elementen konden niet op de oorspronkelijke plaats worden terug geplaatst. Zo zijn alle altaren in de zijkapellen gebouwd na de verhoging van de vloer. Ze konden dan ook na de restauratie niet zonder meer teruggeplaatst worden op hun oorspronkelijke plaats.

Wie dit restauratieproces meer in detail wil kennen, kan zich de brochure van de 'Vrienden van de Sint-Niklaaskerk' aanschaffen.

Door hier te klikken ziet u een foto van het schip van de kerk, zoals het er uit zag in 1942.
Nadat het 50 jaar gesloten was, werd het op 26 november 2010 officiëel weer geopend. Klik hier voor meer info over de restauratie van het schip.
 

 

markering oorspronkelijk vloerniveau
aanduiding van het
oorspronkelijke vloerniveau

koor voor restauratie
Vergelijk dit zicht op het koor
vóór ...
koor na restauratie
... en na de restauratie

  Dit project van Open Kerken-Gent
werd gerealiseerd met de steun van

FvE
 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap