Sint-Niklaaskerk

Kerk in Gent
  luchtfoto
        talenbalk
 

 

Deze Sint-Niklaaskerk is 1 van de 24 katholieke parochiekerken in Gent-Stad. Samen vormen ze het dekenaat Gent-Stad.

In elk van deze parochies is er een aanbod van liturgische vieringen.
Al dan niet in samenwerking met andere parochies, of in het kader van een dekenale samenwerking, verzorgen ze ook een vormingsaanbod, catechetische initiatieven en verschillende vormen van dienstwerk aan armen, zieken, vluchtelingen, ...
Een bijzondere plaats neemt daarbij de v.z.w. KRAS in, de koepel van 14 diensten voor armoedebestrijding - veelal van parochiale oorsprong.

De katholieke kerk heeft goede contacten met de andere christelijke kerken. Elk jaar worden, samen met de orthodoxe, anglicaanse en protestantse kerk enkele oecumenische initiatieven genomen.
 

 

Kerk in Gent

  Dit project van Open Kerken-Gent
werd gerealiseerd met de steun van

FvE
 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap