Sint-Niklaaskerk

Kapellen
  luchtfoto
        talenbalk
 

 

Aanvankelijk is de kerk gebouwd zonder zij- en kranskapellen. Die kwamen tot stand vanuit een dubbele evolutie.
Op het einde van de 13de eeuw kwam de macht in de stad steeds meer in handen van de ambachten. Zij groepeerden zich in gilden en neringen, die als mecenas optraden bij de uitbreiding van de kerk.
Ook een evolutie in de godsdienstbeleving speelde een rol. De persoonlijke relatie met God en het verlangen naar vieringen in besloten groepen kwamen steeds meer op de voorgrond. Dat kreeg gestalte in de inrichting van de kapellen, waarvoor de oorspronkelijke zijmuren werden uitgeslagen.
De overeenkomst met het kerkbestuur was dat de gilden zelf in zouden staan voor de inrichting en het onderhoud van de kapellen en de aanpalende delen van de zijbeuk. De aankleding van de verschillende kapellen was dan ook zeer verscheiden.

Beweeg de cursor over de kapellen om te zien aan wie de kapellen doorheen de tijd zijn toegewijd.
1673: kapel van de H. Eligius

1673: kapel van Sint-Michiel (schermersgilde)
(De cartouche is tijdelijk geplaatst in kapel XII)

altaar Sint-Michiel
Kapel IV, ca. 1940

1673: kapel van Sint-Bartholomeüs (korenmeters)
1821: doopkapel
16de eeuw: O.L.Vrouw te Radiën
17de eeuw: O.L.Vrouw der gewillige slaven
tot 1907: sacristiedeur
nu: kapel van de gelovige zielen
1673: kapel van Sint-Niklaas (meerseniers - oude klerenkopers)
19de eeuw: kapel van Sint-Jozef
1673: kapel van de HH. Petrus en Paulus (kapel der Cavalotters)
19de eeuw: O.L.Vrouwkapel

1658: kapel van de Heilige Drievuldigheid
1673: H. Kruiskapel

Altaar VIII
Kapel VIII, ca. 1940

1673: kapel van Sint-Victor
1687: kapel van de heilige man Job
1822: kapel van O.L. Vrouw van Goede Raad

Altaar IX
Kapel IX, ca. 1940

1673: kapel van de HH. Cosmas en Damianus (kapel van de barbiers en chirurgijns)
19de eeuw: O.L.Vrouwkapel

Altaar X
Kapel X, ca. 1940

1673: kapel van de H. Johannes Evangelist
1839: kapel van O.L.Vrouw ter Engelen
1842: kapel van de Gelovige Zielen

Altaar XI
Kapel XI, ca. 1940

kapel van Sint-Jan in d'Olie
1673: kapel van de Heilige Drievuldigheid (kapel van de Souvereine Kamer van Rhetorica de 'Fonteyne')

Altaar XII
Kapel XII, ca. 1940

kapel van de Heilige Maria Magdalena kapel van de kruideniers, kaaskopers en keersgieters)
1809: kapel van Sint-Amandus
1673: kapel van Sint-Agatha of van de HH. Driekoningen

1673: kapel van O.L. Vrouw van Smarten (of van de Nood Gods)

Altaar XXIKapel XXI, ca. 1940

1673: kapel van de HH. Barbara en Catharina
1658: kapel van de Naam Jezus
1673: kapel van Sint-Veerle

1613: kapel van Sint-Anna
1673: kapel van de Verduldig Lijdende Christus van Gembloux

kapel 24Kapel XXIV, ca. 1940

kapel van de Zoete Naam Jezus
1673: kapel van Sint-Amandus
1809: kapel van Sint-Antonius (kapel van de timmerlieden en schrijnwerkers)
1673: kapel van de HH. Crispijn en Crispianus (kapel van de schoenmakers)
1821: Kapel van de Kalvarie (samen met kapel 29)
1673: kapel van Sint-Jan de Doper (doopkapel)
1821: kapel van de Kalvarie
kapel van Sint-Anna
sacramentskapel
 

 

grondplan

  Dit project van Open Kerken-Gent
werd gerealiseerd met de steun van

FvE
 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap