Sint-Niklaaskerk

Historiek
  luchtfoto
        talenbalk
 

 

Aan de Sint-Niklaaskerk zoals we ze nu kennen, gingen twee andere gebouwen vooraf. Een eerste kerk werd in 1120 door brand verwoest. De tweede werd vanaf 1200 gaandeweg afgebroken en vervangen door een nieuwe en grotere kerk, die in overeenstemming was met de welstand van het Gentse handelscentrum. Eerst kwam er de vroeggotische benedenkerk, waarbij de kathedraal van Doornik als voorbeeld diende. (Gent behoorde toen tot het bisdom Doornik). In een tweede fase werden de dwarsbeuk, de lantaarntoren en het priesterkoor gebouwd in Scheldegotiek.
Inmiddels voldeed blijkbaar de stijl van het kerkschip niet meer aan de 'moderne smaak' en werden verschillende aanpassingen gedaan. De kooromgang met 5 straalkapellen werd toegevoegd omstreeks 1430. Vanaf het einde van de 16de eeuw was de kerk in een erbarmelijke toestand. De talrijke verbouwingen en de drassige ondergrond waren daar niet vreemd aan. Om de stabiliteit te verzekeren werden steeds meer vensteropeningen dichtgemetseld en onderging de toren grondige verbouwingen.
Ook de toestand van de toren verslechterde gedurig. Tijdens een storm op 1 oktober 1673 scheurde de hoge slanke torenspits. Hij werd afgebroken en vervangen door de huidige stompe bedaking.
 

 

Romaanse kerk
Vroeggotische kerk
Laatgotische kerk

  Dit project van Open Kerken-Gent
werd gerealiseerd met de steun van

FvE
 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap