Sint-Niklaaskerk

Flentrop-orgel
  luchtfoto
        talenbalk
 

 

Het orgel in het koor van de kerk werd in 1973-1974 gebouwd door de firma Flentrop voor het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek. Enige jaren na de fusie van die instelling met het Utrechts Conservatorium werd het overgebracht naar een voormalige kerk, die nu bekend staat als het Ottonegebouw.

In de bouwtijd van dit orgel, zochten de Nederlandse orgelbouwers aansluiting bij historische instrumenten uit eigen land. De zogenaamde 'neobarokke' idealen, een scherpe klank en een zeer directe aanspraak, werden geleidelijk vervangen door meer breedte in de klank en een streven naar klankversmeldting tussen de verschillende registers.
In dit orgel is deze neiging te bespeuren, ook in de uiterlijke vormgeving.

  • het hoofdwerk heeft een klassieke dispositie, met een Bourdon 16'
  • het bovenwerk vertoont elementen uit verschillende tradities: zowel Frans (Terts, nasard, Kromhoorn) als romantisch (Gamba, Zwelkast)
  • Het derde klavier is een Echowerk, vlak achter de lessenaar geplaatst.

Tijdens een feestelijke viering op 5 december 2006 werd het orgel door de Vrienden van de Sint-Niklaaskerk officiëel geschonken aan de kerkelijke en burgerlijke overheid.

 

 

Flentrop-orgel

  Dit project van Open Kerken-Gent
werd gerealiseerd met de steun van

FvE
 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap