Sint-Niklaaskerk

Citykerk
  luchtfoto
        talenbalk
 

 

De Sint-Niklaaskerk is stevig geworteld in de stedelijke context van Gent. Zo deed de toren, zeker vóór de bouw van het belfort, dienst als uitkijktoren. De 12 gebeeldhouwde figuren op de toren verwijzen daarnaar. De gilden, verbonden met de nabijgelegen haven, hadden in de kerk hun vaste stek en droegen in belangrijke mate bij aan de bouw en versiering ervan.
Het is niet toevallig dat de onthaalwerking uitgerekend in de Sint-Niklaaskerk gestalte kreeg. Zo wordt de kerk een rustpunt voor de Gentenaar, de toerist en de toevallige voorbijganger.

Ook vandaag houdt de kerk voeling met het leven in de stad. Regelmatig worden initiatieven genomen op het kruispunt van geloof en cultuur, vaak zoekend naar hedendaagse vormen van gebed en bezinning.

Meerdere keren per jaar, en zeker in de periode rond kerstmis, Pasen en tijdens de zomervakantie worden tentoonstellingen ingericht die de bezoeker uitnodigt om stil te staan bij geloof, levenswaarden, maatschappij en samenleving, ...

In de week is er van maandag tot vrijdag een eucharistieviering om 8 uur;
elke zondag is er eucharistie om 10u. Een 4-tal keer per jaar wordt deze viering, opgeluisterd door het Gregoriaanse koor Paratum Cor, via Radio 1 uitgezonden.
Elke woensdagmiddag van 12.15u tot 12.45u wordt het middaggebed gebeden, naar het schema van het getijdengebed en volgens het ritme van het liturgisch jaar. Zo komt tot uitdrukking dat deze kerk, midden in de stad, een biddend hart wil zijn.

 

 

torenwachters
"de torenwachters"

tentoonstelling
tijdelijke tentoonstelling
"scheppingsiconen'

  Dit project van Open Kerken-Gent
werd gerealiseerd met de steun van

FvE
 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap