logo
 
Broevink

Broevink is het restant van een Frankische kouter en vormt een bronnengebied van de Brabantse beek. Het hooiland "Het OrchideeŽnweitje" (0,35 ha) werd in 1995 aangekocht. Door maaibeheer (maaien en afvoeren van het maaisel) wordt de bodem schraal gehouden wat de plantenrijkdom ten goede komt. Op die manier trachten we o.a. de Brede en Gevlekte orchissen die hier tot voor een paar jaar voorkwamen opnieuw een veilig onderkomen te bieden.

Heelblaadjes

Onder de meest opvallende planten rekenen we in het voorjaar zeker de statige Reuzenpaardestaart. Deze sporenplant komt voor in brongebieden en op natte weilanden. Eerst verschijnt een (kortere) witte stengel, zonder vertakkingen, met de sporenaar (fertiele stengel). Wat later komen de lange groene en vertakte steriele stengels.

In de zomer wordt het weitje geel gekleurd door Boerenwormkruid en vooral Heelblaadjes (foto). Gedurende de hele zomer is hier ook de Tjiftjaf en de Zwartkop op post, maar, met een beetje geluk, kan je hier in de lente ook het prachtige lied van de Nachtegaal beluisteren. Tal van insecten- en vlindersoorten bezoeken dit kruidenrijke hooilandje en de aandachtige maar wat latere wandelaar kan hier tijdens de zomer ook nog de lichtjes zien flikkeren van de Glimworm.

Naast het hooilandje verwierf Natuurpunt in 1999 ook het centrale bosgedeelte in Broevink (0,53 ha). Het is een drassig gebied met hoge botanische waarde.


Terug naar het overzichtskaartje

 
Het OrchideeŽnweitje

Het orchideeŽnweitje.


Broevink bosje

Dit bosje in Broevink is eigendom van Natuurpunt IJsvogel-Opwijk.