Actiecomité in het hol van de leeuw ...


homeOp maandag 5 juli is een delegatie van het gemeentebestuur van Bierbeek en van het Actiecomité naar het Provinciehuis in Leuven getrokken om er een stand van zaken te vragen over de plannen voor het lawaaisportencircuit. Veel wijzer zijn we niet geworden. De provincie weigert in haar papieren te laten kijken zo lang er geen beslissing is. Zelfs zeggen dat we ons voor niets ongerust maken, kon er niet vanaf.

We waren met een achttal vertegenwoordigers van de Landelijke Gilden, de Bedrijfsgilde, Natuurpunt en omwonenden. Onze groep werd aangevoerd door burgemeester Mark Cardoen van Bierbeek, die vooraf schriftelijk onze komst had aangekondigd en een onderhoud had gevraagd met een van de leden van de Bestendige Deputatie.

Dat werd ons geweigerd. In de plaats kwam een ambtenaar van de sportdienst, die niet veel meer kon zeggen dan wat hem opgedragen was: zo lang er geen beslissing is over het dossier wil het provinciebestuur geen informatie vrijgeven.

Burgemeester Cardoen benadrukte dat wij niet willen vooruitlopen op de beslissing, maar dat wij willen weten welke procedure wordt gevolgd, op welke criteria een terrein wordt gekozen en op welke manier de gemeentebesturen en de bevolking betrokken worden bij de beslissing. Maar de ambtenaar had duidelijke instructies gekregen en zweeg. Eén keer heeft hij zich versproken toen hij zei dat er "leugens" verteld worden over het plan. Maar toen Mark Cardoen vroeg dan ten minste te zeggen welke leugens, zodat het Actiecomité kan helpen de waarheid te verspreiden, klapte hij alweer dicht.

Het is duidelijk: het provinciebestuur heeft een informatiestop afgekondigd tot de beslissing onherroepelijk is. Wij kunnen niet anders dan concluderen dat het gevaar ons nog altijd boven het hoofd hangt. Want zelfs de mededeling dat we ons voor niets ongerust maken, kon er niet af. Het actiecomité heeft daarom besloten de actie niet op te geven. "Zeg maar tegen uw opdrachtgevers dat wij terugkomen", zei Mark Cardoen aan de ambtenaar.

Deze kanttekening nog. De houding van de Bestendige Deputatie zal de argwaan van de bevolking niet doen afnemen. Integendeel. Een modern bestuur voert een informatiebeleid en weet dat het met openheid meer kan bereiken dan met een loopgravenoorlog. Dat weet ook de Bestendige Deputatie. In haar beleidsverklaring : http://webu.vl-brabant.be/objects/structurele-navigatie/politiek/bestendige-deputatie/algemene_beleidsverklaring_def.pdf staat het zo: "De bestendige deputatie zal zich inzetten opdat de provincie Vlaams-Brabant haar rol van streekbestuur ten volle kan spelen. Hierin is ze partner van de Vlaamse Gemeenschap in de ondersteuning van de lokale besturen en het opzetten van regionale initiatieven. Ze zal haar regisseursrol in de gebiedsgerichte werking opnemen in overleg met gemeenten en OCMW's en dit vanuit een visie van wederzijds respect. In alle beleidsdomeinen zal het provinciebestuur t.o.v. deze lokale besturen een open-deurpolitiek voeren."

De deur van het provinciehuis ging voor ons vanzelf open. Toen we naar buiten gingen.

Naar aanleiding van dit bezoek werd er een brief naar de gouverneur gestuurd. Deze kan hier nagelezen worden : brief aan de gouverneur