OPENDOEK is er voor alle amateurtheaterbeoefenaars in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk gewest om

 • Theaterproducties te ondersteunen op artistiek, technisch en organisatorisch vlak
 • Mee te zoeken naar goede theaterteksten
 • Opleidingen te organiseren op vlak van acteren, regie, vormgeving
 • Artistieke evenementen te organiseren
 • Samen te werken met het deeltijds kunstonderwijs, het verenigingsleven
 • Als belangenbehartiger op te treden bij auteursbureaus, toneeluitgeverijen, de gemeentelijke, provinciale en federale overheid

OPENDOEK wil ook

 • Het theaterbezoek stimuleren
 • Het amateurtheater vernieuwen, verjongen en verbreden
 • Het figurentheater, vertelkunst,… uitbouwen
 • Kansen bieden om deel te nemen aan internationale festivals

OPENDOEK is ontstaan uit een fusie van

 • Het Nationaal Vlaams Kristelijk Toneelverbond (NVKT)
 • Het Koninklijk Nationaal Toneelverbond (KNTV)
 • De Federatie voor Amateurkunsten en Kreativiteit (FAKREA)
 • De Federatie van Vlaamse Socialistische en Sociaal-progressieve Toneelverenigingen (FVST)
 • Het Vlaams Verbond voor Poppenspel (VVP)

OPENDOEK is door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkend als enige organisatie voor het amateurtheater

Even voorstellen... | Bestuur F.V.S.T. | Toneeltijdschrift GONG | Toneelfestivals | Aangesloten verenigingen | OPENDOEK Amateurtheater Vlaanderen | OPENDOEK | Georg Büchner | Proclamatie toneelfestivals | linksProclamatie toneelfestivals | links