Enkele Foto's

(Druk op Backpage na het bekijken van de foto.)

1. Fred Franssen en Gilbert Staepelaere winnen de Bosphorus Rally in Istamboul in 1978, hun laatste wedstrijd.

2. Fredy Franssen als eerste Belgische wapeninspecteur voor het IAEA in Irak in 1991.

3. Jean Baptist Peeters, stierf voor het vaderland. (zie echt gebeurd verhaal)

4. Treske Verelst vluchtte met haar kroost naar Witton Park en Elisabethville

5. Hun verhaal stond op een postkaart

6. Die nieuwste postzegel met de jongste kleinkinderen met hun grootvader, Fredy.

                                                              Back to Homepage