H O O F D R E K E N E N

 

V A A R D I G B L I J V E N ( Versie 2.01 )

 

Rekenoefeningen voor kinderen van het lager onderwijs

die het ganse jaar door

hun rekenvaardigheid willen behouden.

 

 

Voor leerlingen van de eerste drie leerjaren zijn oefenbladen uitgewerkt.

In het vierde leerjaar maken ze de overgang naar het cijferrekenen en het werken met decimale getallen. Toch hebben ook deze leerlingen en hun vriendjes uit het vijfde en zesde

leerjaar - behoefte aan oefeningen om het hoofdrekenen op peil te houden. Voor hen kunnen leerkrachten en belangstellende ouders zelf oefeningen schrijven, gebruik makend van

de werkbladen die gemaakt werden voor kinderen van de eerste drie leerjaren.

U krijgt de procedure uitgelegd, om op zeer eenvoudige wijze, zelf aangepaste oefeningen te maken.

Deze website werd reeds maal bezocht sedert 01-08-2006. Versie 1 werd 20407 keer bezocht in vier jaar tijd.

 

Klik het prentje bij uw keuze aan:

 

Oefenen tot 5.

Oefenen tot 10.

Oefenen tot 20.

 

Oefenen tot 100, deel 1.

Oefenen tot 100, deel 2.

Oefenen tot 1000.

Decimalen tot 0,1

Decimalen tot 0,01

Decimalen tot 0,001.

 

 

 

Hulp voor ouders en leerkrachten