Hier worden de belangrijkste grondstoffen besproken die in de keuken verwerkt worden.
Warenkennis

WWW WWW.KEUKENTHEORIE.NET
Gelieve niets te kopiëren zonder toelating van de auteur.
Lees meer
De opbouw van deze website en de informatie is niet in overeenstemming met de leerplandoelstellingen van de diverse onderwijsnetten, noch volgens de leertrajecten van het Volwassenonderwijs en de Syntra's. Daarvoor verwijs ik u graag naar de handboeken van mjPublishing 

Wat verwerk je in de keuken