Home
Floristisch Onderzoek voor Natuurbehoud
Inleiding
Wie is wie ?
Kalender
Recente artikels
Reisverslagen
Jaarverslagen
Links

 

Voorjaar in de Cantal

Studiereis Frans Middengebergte
 

10-4-04 tot 17-04-04
In het klein hartje van het Vulkaanpark
10-04-04 Heenreis

Om 7 uur ging het gros der floristen met het busje langs Boom om er de rest van de groep op te pikken en de lading te verdelen over de twee wagens. In Parijs gaat het traag, en we zien er Tengere distel en Kruldistel, Pijlkruidkers en een overvloed aan Gulden sleutelbloem.

Mibora minima
Onderweg stoppen we enkele malen waarbij in Sologne – op de air de l’Etang du Marais – de flora op kiezelhoudende bodem wordt bekeken. Een grote massa Dwerggras staat er te bloeien in gezelschap van Struikhei, Klein bronkruid, Viltganzerik, Dwergviltkruid en Tasjeskruid. Op de parking achter Clermont-Ferrand vindt de andere groep Muscari atlanticum (Muscari racemosum (L.) DC. non Mill.) in bloei.
Hoewel wij elkaar kwijt spelen in de opstoppingen rond Parijs komen we samen aan in Le Claux. Daar zien we de sneeuw op de hoogten liggen. We eten gezamenlijk warme pasta met thuisbereide tomatensaus.

11-04-04 omgeving gîte de Lascourt, Lac en Cascade du Sartre, Cascade de la Roche, Brésoulles, Apchon


Aan het Lac du Sartre – een droogvallend stuwmeertje – maken we een klein toertje. De lente is er nauwelijks begonnen, maar het water zit vol kikkerdril en langs de kant ligt het vol sterrenschot. De oevers zijn afgestookt. We vinden o.a. Wollige distel, een Vrouwenmantel, Holpijp, Adderwortel, een parelgras en Wilde akelei. In de houtkanten leeft Gevlekte aronskelk, Aardbeiganzerik, Kleine pimpernel, Stinkend nieskruid. Op oude muurtjes staat een boel Noordse streepvaren samen met zonneroosjes, Blaasvaren, Zwartsteel en Voorjaarsganzerik. De weg leidt ons verder richting waterval waarbij we nog tijm met duidelijke citroengeur, Bosbingelkruid, Mannetjesorchis en Vingerhelmbloem vinden.

Cascade du Sartre
Aan de Cascade du Sartre stort het water over het eruptieve gesteente. In de beschutting staat Gevlekt longkruid, Paarbladig goudveil en Bergbeemdgras, benevens rozetten van hyacinten en narcissen. Even verder bereiken we de grotere Cascade de la Roche, met aan de rand verzurende graslanden met Struikhei, Trosgamander, Betonie, Adderwortel en vleugeltjesbloem.

Cascade de la Rocheaan de ruisseau de Brésoulles
Brésoulles ligt wat meer stroomafwaarts aan de ruisseau de Brésoulles en het wordt bewolkt en kil. We zien er nog Glanzige ooievaarsbek, Mannetjesorchis, Betonie, Slanke sleutelbloem, Vingerhelmbloem en Verspreidbladig goudveil.
Apchon is een stemmig Auvergnedorpje, geflankeerd door enkele mooie basalt massieven. We beklimmen het massief van ‘El Cheylet’ bekroond met een gietijzeren Madonna waar een vreemde pin voor kaarsen op het hoofd is gezet. Vanaf de open top hebben we een prachtig zicht op de weidse omgeving.

het massief van ‘El Cheylet’
Tussen de dikke pakken Gevinde kortsteel vinden we orchisrozetten. Op het basalt groeit Granietmos, Grijze bisschopsmuts en Muursterretje. Verder Pluimstaartmos en Buizerdmos. De ruïne van het middeleeuws kasteel onthult nog Valeriana tripteris, met hartvormige grondstandige blaadjes en driedelige stengelbladeren.

Romaanse kerk ApchonValeriana tripterishet massief van ‘El Cheylet’
In de dorpskern bevindt zich een oude Romaanse kerk met gouden altaren in duistere omgeving. We betaalden 1 Euro voor de verlichting, die echter niet werkte.

12-04-04 Le Claux, Etang de Lascourt

aan Etang de LascourtBergboerenkersEtang de Lascourt

Van de Gîte de Lascourt gaan we te voet langs het Etang de Lascourt naar Le Claux en keren terug langs een bospad. Het is koud, winderig en bewolkt. Op het plateau grazen drachtige paarden en ezels. De Rode wouw komt erg dichtbij. We zien Boom- en Veldleeuwerik, Buizerd en Zwarte ooievaar.
In de vijvers groeit Schildereprijs, Knolrus, Drijvend fonteinkruid en Mannagras.
Er rondom staat nog een carlina, Glanzige ooievaarsbek en een tijm. Tijdens de afdaling naar Le Claux zien we Bergboerenkers in volle bloei naast pas ontluikende flora van zowel basisch als zuur substraat. In bermen en steilkanten staat het vol Knolsteenbreek, Etagemos, Buizerdmos en Veenknikmos. Aan de kerk staat het Wit viooltje volop in bloei, met heel wat blauwe exemplaren.

Wit viooltjeVerspreidbladig goudveilPuy Mary
Langs een holle weg stijgen we terug naar de Gîte, langs het mooi bloeiend Verspreidbladig goudveil en Voorjaarshelmbloem, narcissen, zonneroosjes en vele soorten orchideeën. In de namiddag is het warmer en zonnig en rusten we uit met een prachtig vergezicht op de besneeuwde top van de Puy Mary.
Het is op deze hoogte nog vrij vroeg op het jaar, zodat er weinig in bloei staat. Boeren beren hier wel zeer uitbundig de zelfs hoog gelegen weilanden.
Tot slot van de dag wandelt een moedig groepje achter ons verblijf het Beukenbos in. Zelfs aan de voet van de Puy de la Tourte ligt er nog sneeuw.

Wit hoefbladBois de la Bragousebesneeuwde top van de Puy Mary
Op smeltplekken zien we Blauwe bosbes, Muurhavikskruid, Struikhei, Wintergroen, Alpensla en Echte guldenroede. Het boreaal aspect komt vooral tot uiting in de enorme rijkdom aan lichenen.

Baardmossen op BeukBaardmossen op Beuk
Baardmossen van 30 cm zijn geen uitzondering. Opvallende planten in het beukenbos zijn hier verder Spaanse hyacint, Mannetjesorchis, Bosanemoon, Esp, Taxus, Hulst, zonneroosjes, Thujamos en Etagemos. Op het plateau boven de boomgrens treffen we een borstelgrasland met een aantal ondiepe plassen, nog bijna volledig in sneeuwtapijt gehuld. Toch vallen Blauwe zegge en Dotterbloem al op.
Het avondmaal is gebaseerd op een ‘Trufade’, met een hele keur van rauwkost.

13-04-04 Suc Gros (le Peylat), St.-Hippolyte


Zeer mooi weer. Vertrek van uit de Gîte naar Suc Gros (le Peylat), langs de GR 400. We passeren eerst het Bois de la Bragouse. Er ligt nog veel sneeuw, maar op het plateau is zelfs het pad nog ondergesneeuwd. Schitterend zicht op de Puy de la Tourte en op het andere dal met het dorp Le Falgoux. Tijdens de afdaling bemerken we in het bos open plekken met (relicten van) Gele gentiaan, veel Blauwe bosbes, Kruipbrem en Struikhei. ’s Middags zijn we weer in de Gîte voor het middagmaal. Daarna rijden we naar St.-Hippolyte. Op de begraafplaats staat op een muurtje Randjesbloem, Wit viooltje en Grote muur. We dalen af naar Le moulin de Léonard waar we in een ontsluiting van graniet Echte guldenroede, Muizenoortje, Kruipbrem, Gewoon appelmos en Eikvaren zien.

LeermosGevlekt longkruidVoorjaarsganzerikRode bekermossen op graniet
Er staan prachtige bekermossen en rendiermossen. We wandelen verder naar Rastoul waar een oude banoven (Four Banal) staat. Zelfde weg terug. We rijden verder naar het bedevaartsoord La Fonte Sainte Chapelle en naar Ribeyrolles voor een vroegmiddeleeuws kruis. Onderweg zien we zaken als Gevlekt longkruid, Bitter barbarakruid, Purperorchis, Voorjaarsganzerik en Aardbeiganzerik. In een kwelzone staat Bittere veldkers.
We avondmalen in Restaurant ‘El Peyre Arse’, lekker en niet te duur.

14-04-04 Riom ès Montagnes, Chastel Marlhac

Omgeving LascourtEen veldslaMuurnavelkruid Maretak

De ochtendstond heeft sneeuw in de mond ! Alles is ondergesneeuwd. We vertrekken rond 10 uur naar Riom ès Montagnes, waar een 14-daagse markt staat waar we inkopen doen. Sfeervolle muziek en interessante kramen, een Romaanse kerk met fantastische kapitelen en interieurs houdt onze groep in zijn greep. Eén plant stond er in zaad : Kleefkruid in een ondergrondse lichtbak voor de kerk. We rijden verder naar Chastel Marlhac. Dit is een dorpje op een basaltkegel met kerkje, picknickplaats en weilanden. De muurtjes zijn begroeid met Rotsnavelkruid, Steenbreekvaren en zeer veel Veldsla. De basaltzuil wordt aan de rand gevolgd langs een afgrond van 100den meters. De bovenkant is lichtjes zuur; heide overgaand in grasland met veel Struikhei, opvallend veel Betonie en Franse aardkastanje.

Bitter barbarakruidCarex caryophyllea Latourr.Voorjaarsganzerik in bloeirotsen aan Chastel-Marlhac
Een massa harige éenbladige rozetten van wellicht Hartbladzonnebloem (Doronicum pardalianches?) scherpt onze verbazing. Ook gezien : Stekelbrem, Voorjaarszegge, Grote bremraap, Brilkruid in volle bloei, Klein tasjeskruid, Zonneroosje, Tijm. Het is nog vroeg in het voorjaar, maar zelfs op de sneeuw wordt gebeerd. Toch idyllisch zijn vrijlopende varkens, al dan niet in hun toegewezen perceel.

Longkruid vegetatiefRozet van BosvogeltjeEtagemos
Dit prachtig landschap wordt gehouden in een ijzige lentegreep. Het weer slaat om en het begint te regenen. Ten leste onderzoeken we de zuidelijke voet van het plateau, waar een rijker bos is ontstaan met veel Gevlekt longkruid, Vingerhelmbloem, verder Ruitbladige anemoon (Isopyrum thalictroides), Gewoon vingerhoedskruid, Bruine en Mannetjesorchis, Sterhyacint en Stijve naaldvaren.

Franse aardkastanjeAfgeplatte stuifzwamStekelbremDiverse vetkruiden
Boskrekel en Boskakkerlak zijn reeds actief. Een indrukwekkend beeld schept telkens Slechtvalk, waarvan een koppel beneden ons in de afgrond op jacht was, voorts Raaf en Zwarte wouw.

Wit vetkruidGlad brilkruidKnolsteenbreekGlad brilkruid
Die avond koken we voor ons zelf een ratatouille met rijst.

15-04-04 Bort-les-Orgues

LascourtBleke schubwortelDentaria heptaphyllaGeelbruine plaatjeshoutzwam

Bij het opstaan stroomt de regen neer. We maken een tocht naar Bort-les-Orgues. We stoppen aan de Rhue, een eind voor de monding in de Dordogne. Op de stafkaart ‘La Plantade-St.-Thomas’. Achter een aantal tuinen begint een pad langs de rivier. Op een zandige oeverwal heeft zich een prachtige bosflora ontwikkeld met Zevenbladige tandveldkers (Cardamine/Dentaria heptaphylla), Bleke schubwortel onder Gewone es, Daslook en Gele dovenetel. Op de helling vinden we veel Franse aardkastanje, reeds in bloei, Gulden sleutelbloem, Bosereprijs en Amandelwolfsmelk. Op de hogere heuvelhelling is het bos iets zuurder, met veel Bosviooltjes, Witte klaverzuring en Kamperfoelie. Op de muurtjes staat veel Tripmadam en ook wat Rotsnavelkruid. We volgen het bospad naar Abatt (spoorlijn) en keren terug langs dezelfde weg. We rijden naar het panoramapunt op de basaltorgels waar we eerst eten en daarna een toer maken op en onder de rotswand. De zon is weer van de partij en het wordt lekker warm.

HondstandSanicula europaea Lilium martagon L.Mercurialis perennis L.
Bij het afdalen van het nogal eentonige bospad treffen we een grote populatie Hondstand in bloei aan. Verder op blijken de graslanden er mee vol te staan. Het bos wordt kalkrijker op de westhelling. Onder weg vinden we nog Turkse lelie, Alpenbes, Eenbes en Heelkruid. Grote delen bosbodem zijn bedekt met Kleine maagdenpalm, waartussen niets anders groeit. We noteren verder nog Zwartsteel, Schubvaren, Muurvaren, Tongvaren, Blaasvaren Stijve naaldvaren en Gifsla.

SchubvarenMaretakMannetjesorchisAmandelwolfsmelk
Als we het bos verlaten en terug moeten stijgen treffen we bloeiende Mannetjesorchis en Bokkenorchis in knop.

Donkersporig bosviooltjeMannetjesorchisMannetjesorchis
Op een grasland met zuidhelling heeft zich een mooie vegetatie ontwikkeld met Zonneroosje, Driedistel, Verfbrem, Tijm, Voorjaarszegge, Pijlbrem, Gulden sleutelbloem, Gevinde kortsteel en Voorjaarsganzerik. In het terugrijden gaan we naar de weide met Witte crocus in Sergent om er nog enkele foto’s te maken.

Crocus albaCrocus alba
Die avond worden we vergast op een tortilla-schotel met rauwkost allerhande.

16-04-04 Durfort

LascourtGifslaRubia peregrinaSpekwortel

Opnieuw maken we een verre uitstap, over Mauriac naar de Dordogne. ’s Middags bereiken we Durfort, ten zuiden van het stuwmeer 'Barrage de l'Aigle'. De steile valleiwanden zijn verbost en een cementfabriek in de buurt wijst op de aanwezigheid van basisch gesteente. De Meekrapvlinders zijn niet kieskeurig en dwarrelen over alle Galiumsoorten zowel als over Rubia peregrina.

Gevlekt longkruidStekelige muisdoorn Grote veldbiesGrote veldbies
Er staat Gifsla, Spekwortel en Muisdoorn die al bloeit. We volgen een steile bosweg naar het Chateau de Durfort, waar we een steeds zuurder bos aantreffen, met veel ondergroei van Grote veldbies, Ruige veldbies en Bosanemoon, plaatselijk ook Knollathyrus en Trosvlier.

Stekelige muisdoorn aan boomstamTrosvlierGulden sleutelbloemRubia peregrina
We verkennen nog enkele plaatsen verderop langs de Dordogne en sluiten deze voorjaarstocht af met een bezoek aan de Romaanse kerk te Cheylade.

Kerk van Cheylade Kerk van Cheylade Kerk van Cheylade
Laatste aanpassing op 2006-03-01 | HOME | contact | Sitemap | Top