Home
Floristisch Onderzoek voor Natuurbehoud
Inleiding
Wie is wie ?
Kalender
Recente artikels
Reisverslagen
Jaarverslagen
Links

 

Artikels:

Populatie Bosgeelster ontdekt te Boechout (Antwerpen)
 

 

2003-04-02

Boechout - Boshoek

Bosgeelster blijft een zeldzame verschijning in Vlaanderen, ook in de literatuur. In Memoriam J. E. De Langhe verscheen met een heruitgave van een artikel over Bosgeelster in het Antwerpse, dat deze schreef in de eerste jaargangen van ‘De Wielewaal’.
In 1861 gaf Van Heurck een aantal vindplaatsen op langs de Kleine Struisbeek, de Edegemse beek en de Mansoerbeek iets ten Zuiden van Antwerpen. Enkele jaren geleden werden deze beken al grondig onder de loep genomen door het F.O.N. maar zonder de Bosgeelster te vinden.
Teneinde de zoektocht verder te zetten werd een lenteprogramma opgesteld dat enkele beken ten zuiden van Antwerpen in detail moet inventariseren. Vooral de Hollebeek te Hoboken, die een twijfelachtige toekomst te wachten staat door ‘inbreiding’, scheen veel te beloven. De Lauwerijkse beek, stromend door Boechout, Hove en Lint werd eveneens opgenomen in het onderzoek.
De eerste excursie te Boechout was al een schot in de roos. Op de oevertop van de toch wel diep uitgegraven beek troffen de floristen een grote pol vogelmelkachtige planten aan. De planten waren net uitgebloeid. De kapvormige bladtop en bloeischede duiden op Bosgeelster.

Er stonden een 50-tal planten. De omgeving was gekend voor zijn overvloed aan Sneeuwklokje, die echter lang niet meer talrijk zijn.
Bij herinrichtingswerken zijn het juist deze kwetsbare soorten die verdwijnen, door afschuinen van oevers, scheppen van plasdrassituaties of bedekking van de oevers met bagger. Het onderzoek wordt voortgezet, vooral lettend op de natuurlijke structuur.

Erik MolenaarLaatste aanpassing op 2003-04-09 14:25 | HOME | contact | Sitemap | Top