To the res-Q !!!


De Romeinen hebben ons vele nuttige dingen geschonken, en niet in het minst hun taal, het Latijn. Evenwel zijn er uit andere taaltradities invloeden geweest, die maken dat wij op de dag van vandaag met een gedeeltelijk onlogisch alfabet opgescheept zitten. Ons gezond verstand draagt ons op voor dezelfde klanken dezelfde tekens te gebruiken.  Echter :

c = ofwel s, ofwel k : overbodig dus, niet ?Q on fire
x = ks, ook overbodig
y = ofwel i, ofwel j : ook overbodig
over het afzonderlijke nut van de 'g' en de 'h' zullen West-Vlamingen ook wel hun eigen mening hebben ...

Veel van deze overbodigheden zijn minstens in gelijke mate merkbaar in andere Westerse talen. Het Frans ervan de grootste warboel uitmakende, gelet op homoniemen als bvb "sang", "sans" en "cent".

En dan hebben we nog "qu" : de evolutie bij ons gaat in de richting van "kw" in plaats van "qu". Dit is niet zozeer erg voor de letter "u", aangezien deze nog vele andere toepassingen kent. Mijn hart gaat vooral uit naar de carrièreperspectieven van de letter "q" ...  Waar zal onze goeie ouwe q nog voor dienen eens de kwantiteit het haalt van de qualiteit ??  Uiteindelijk ben ik bereid mij bij deze teloorgang neer te leggen, maar enkel in naam van de logica van ons alfabet en de ondubbelzinnigheid van onze schrijftaal.

Maar wat ik de laatste tijd vaststel in het internationale taalgebruik, noopt mij toch tot een heftige zwaai aan de klepel van de alarmklok. De letter q werd zowaar gekidnapt en als hulpeloos en verweesd attribuut aan ontoelaatbare misbruiken onderworpen. Zijn imago wordt door de westerse, zionistisch geïnspireerde politieke cultuur vakkundig en systematisch geperverteerd. Men wil de letter "q" het symbool, ja het uithangbord maken van al wat als verderfelijk en bovendien gevaarlijk wordt ervaren.  Volg mij :

Q on fireWaarom is Irak de afgelopen jaren Iraq geworden ?
Wie kwam in onze Westers-Latijnse orthografie als eerste met de schrijfwijze Al Qaeda op de proppen ?
Waarom komen de Al Aqsa-brigades met naam en toenaam in de media ?
Waarom wordt bij iedere onthoofding in Iraq steevast vermeld dat het waarschijnlijk gaat om de bende van extremist Al Zarqawi ?
Waarom komt van de machtsopvolgers van Yasser Arafat vrijwel alleen de naam Qorei ons bekend voor ?

U staat er misschien niet bij stil, u slaapt misschien nog steeds nietsvermoedend bij nachte, maar ik ben niet blind ... o nee.
Dit alles kadert in een nietsontziende lastercampagne, een brute verketteringsoperatie, een ware hedendaagse kruistocht tegen de letter "Q", geregisseerd en gedirigeerd door de CIA, de Mossad en de letter "K".

De tijden van onschuldig plagen, van het benoemen ener Fransch achterwerk met Q, of het alluderen op een weed smorende staatssecretaris met Q ..., die dagen zijn jammer genoeg voorbij.
Het alfabet verkeert in staat van burgeroorlog. En ik kies de zijde van hen die het recht aan hun kant hebben.

Daarom verzoek ik u met aandrang : herstel de letter q in zijn waardigheid, geef hem zijn vroegere, eerbare leven terug. En herstel aldus zijn heilige verbond met de letter "u". Meng hem opnieuw quistig in uw dagelijks taalgebruik, opdat hij zijn qualijke ervaringen snel moge vergeten. Aarzel niet om in uw schrijftaal opnieuw te gewagen van een quiz over quantumfysica, chique qualiteitskledij voor het declameren van het requisitoor, quasi onhaalbare quota, adequate bewaartechnieken voor reliquieën. En noem uw pasgeboren zoontje toch 'ns opnieuw Quinten !! 

Ik ga voorop in de strijd, maar ik kan het niet alleen ...  vandaag meer dan ooit hangt het welzijn van de q af van ... u.

Q (manuscript)

(15/11/2004)