De Filatelistische Studiekring Oost-Vlaanderen (FISTO) heeft tot doel de studie en de bevordering van de kennis van alle aspecten van de filatelie, in het bijzonder de postgeschiedenis van Oost-Vlaanderen.

FISTO is aangesloten bij de Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen (KLBP) en Oost-Phila.

FISTO telt maximaal dertig werkende leden; wie belangstelling mocht hebben om werkend lid te worden, kan zijn kandidatuur stellen bij de secretaris die ook graag alle informatie over FISTO verstrekt.

Fisto werd opgericht in december 1983 en publiceerde zijn eerste studie in maart 1984. Sindsdien verschenen, a rato van vier per jaar, meer dan honderd studies. Klik voor de lijst.

Voor de nabije toekomst staan onder meer nog op het programma: