Platte van Schouwenroute

 

Start : Zierikzee
Zeeland ( NL )
Afstand : 41 km
Knooppunten : Zierikzee , haven , kp 08 - Kp 07 – kp 05 – kp 94 – kp 95 - Kp 97 - kp 98 – kp 86 – kp 85 - – kp 83 – kp 82 – kp 80 – kp 81 – kp 90 – kp 08 haven Zierikzee
Het eiland Schouwen strekte zich uit van het duingebied tot aan de Schouwse Dijk, gelegen tussen Brouwershaven en Zierikzee. Aan de hoge grasdijk temidden van grootschalig akkerland is nog altijd de oostgrens van het vroegere eiland te herkennen. Vroeger kon u vanaf de dijk de eilanden Dreischor en Duiveland zien liggen, aan de overkant van de zeearm de Gouwe.

haven Zierikzee      de St. Lievens Monstertoren

Route : Route : Deze route zijn we gestart aan de molen “ De Haas “ in de haven aan Kp 08 in Zierikzee

haven en molen Zierikzee

Zierikzee staat bekend als monumentenstad. Voor een relatief kleine stad telt Zierikzee een groot aantal monumenten. Het bekendste monument is de St. Lievens Monstertoren, die in de volksmond ook wel de Dikke Toren wordt genoemd.. Verder bezienswaardig zijn de Nobelpoort, de Noordhavenpoort, de Zuidhavenpoort, molen De Hoop, molen De Haas en het Maritiem Museum Zierikzee

Kp 08 – kp 07 – kp 05 : Via de Zuidhavenpoort een ommetje langs Zierikzee .

de Zuidhavenpoort

Om nieuwe vijanden te kunnen weerstaan, werd de stadsverdediging vernieuwd. Daarvan waren onder meer twee poorten het resultaat. De meest imposante van de twee is de Zuidhavenpoort. Het is een variant op de Nobelpoort, maar veel soberder uitgevoerd. Het gebouw telt drie verdiepingen, die bereikbaar zijn via een tegen het gebouw geplaatst traptorentje. De poort is opgetrokken van grote Zeeuwse moppen.

Kp 05 – kp 94 – kp 95 – kp 97 : Door de polders langs de dorpjes Schuddebeurs , Noordgouwe en Zonnemaire naar Brouwershaven .

Brouwershaven .

De geschiedenis van Brouwershaven is er één van verbondenheid met het water. Visvangst en de vangst van schelpdieren waren een belangrijke inkomstenbron . Het stadje ontstond toen er nog vier eilanden bestonden: Schouwen, Bommenede, Dreischor en Duiveland. Deze vier eilanden waren gescheiden door de Gouwe. Aan de zuidzijde van de Gouwe was Zierikzee ontstaan, aan de noordzijde zag de adel verdere mogelijkheden en hier ontstond Brouwershaven. Uit eindelijk zijn door aanslibbing deze eilanden samengegroeid. Door de eeuwen is de naam Schouwen-Duiveland ontstaan voor wat eens 'Scouden' en 'Duvelant' heette.

Kp 97 – kp 98 – kp 86 – kp 85 : Na een rust verder boven op de dijk op een schelpenpad langs de Grevelingen naar Scharendijke

e Grevelingen

De Grevelingen, tussen Goeree-Overflakke en Schouwen-Duiveland, is het grootste zoutwatermeer van Europa. Zowel boven als onder water is er een buitengewoon rijke natuur. Bovendien is er ruimte genoeg om van het gebied te genieten. Je kunt er zeilen en duiken en je kunt wandelen op de uitgestrekte oeverlanden, zoals de schitterende Slikken van Flakkee. In 1971 werd de Grevelingen door de Brouwersdam afgesloten van de Noordzee. Sindsdien is de zeearm een meer geworden. In 1965 was de Grevelingen al afgesloten met de Grevelingendam.

Kp 85 – kp 83 – kp kp 82 – kp 80 – kp kp 81 : Door de polders , tegen de wind , via de molens De Lelie ( Scharendijke ) en’t Hert ( Ellemeet ) en door het dorpje Serooskerke naar de Oosterschelde

molen De Lelie       molen ’t Hert

Kp 81 – kp 90 : Via de Wevers – en de Flaauwersinlaag op een prachtig asfaltbaantje langs de Oosterschelde

de Oosterschelde       de Oosterschelde

Een inlaag ontstaat als achter een zwak stuk zeedijk een tweede dijk (de inlaagdijk) wordt gelegd. Men gebruikte hiervoor meestal klei uit het gebied tussen de oude en nieuwe dijk. Dit tussengebied werd daardoor lager en drassig.

Kp 90 – kp 08 : Verder langs de Oosterschelde , in de verte ziet ge de Zeelandbrug , en via het havenkanaal terug naar Zierikzee

e Grevelingen

De Oosterschelde is het grootste zoute getijdengebied van Zeeland. De droogvallende slikken en schorren in de Oosterschelde zijn van levensbelang voor waadvogels, die er bij laag water hun voedsel zoeken. Daarnaast is de Oosterschelde belangrijk als kraamkamer voor jonge vis. Sinds 1990 heeft zich ook een groeiende populatie zeehonden gevestigd op de platen in de monding.

Beoordeling

route : een prachtige route , zeker een tien waard
bewegwijzering : geen problemen
plannetje : ANWB Zeeland