Vallei van de Grote Nete

 

Start : Meerhout
prov. Antwerpen
Afstand : 39 km
G.P.S : 38.640 km
Knooppunten : Watermolen - kp 43 - kp 54 - kp 08 - kp 09 - kp 16 - kp 10 - kp 49 - kp 40 - kp 82 - kp 47 - kp 21 - kp 23 - kp 45 - kp 44 - watermolen Meerhout
Meerhout is een pittoresk Kempisch dorp gelegen aan de Grote Nete. Op de kaart van de provincie Antwerpen vindt u Meerhout in het zuidoosten op de grens met de provincie Limburg. Met een oppervlakte van 3.629 ha biedt deze rustige plattelandsgemeente zich aan als een oase met ongerept natuurschoon te midden van de nijverheidsgebieden in de omliggende gemeenten. De inwoners leven verspreid over 4 parochies: Centrum, Gestel, Zittaart en Berg. Als wandel- en molendorp beschikt Meerhout over sterke toeristische troeven.

Route : Watermolen - kp 43 - kp 54 : Met een ommetje naar en langs de Grote Nete .
Kp 54 - kp 08 - kp 09 : Door de Zandstraat en langs Lissenvijver .
Kp 09 - kp 16 : Terug langs de Grote Nete , links het Malesbroek .

Het Malesbroek, Wilders, Steenbergen, De Hutten... Toponiemen die menig inwoner van Geel en Meerhout bekend in de oren klinken. Allemaal duiden ze immers plaatsen aan in het valleilandschap van de Grote Nete tussen Geel en Meerhout. Waar Molse Nete en Grote Nete samenvloeien, strekt zich een prachtig natuurgebied uit: het Malesbroek-De Hutten. Tal van zandwegen doorsnijden het gebied, slingerend langs donkere naaldbossen, droge heideterreintjes, zompige broekbossen, vochtige wei- en hooilanden, wuivende rietkragen en gladde waterspiegels.

Kp 16 - kp 10 - kp 49 : Verder langs Wildersdijk en Hulsteveld .
Kp 49 - kp 40 : Het Albertkanaal over en rechtsaf naar Geel - Stelen .
Kp 40 - kp 82 : Verder langs velden en weiden naar Geel - Zammel .

Geel geniet nationaal en vooral internationaal bekendheid als een belangrijk centrum voor de verpleging van geesteszieken. De stad verwierf op die manier haar eretitel ‘Barmhartige Stede’. Sinds eeuwen worden de geesteszieken hier verpleegd in gezinnen zonder dat die daarom op enige psychologische scholing kunnen terugvallen. Die gezinsverpleging vindt haar oorsprong in de verering van de heilige Dimpna, een Ierse koningsdochter die volgens de legende in Geel door haar vader, in een vlaag van waanzin, vermoord werd

Kp 82 - kp 47 : Langs de St. Dimpna kapel en op een smal wegeltje langs de Kalvarieberg naar Oosterlo . Hier vertrekken de wandelingen naar het natuurgebied " Zammelsbroek "
Kp 47 - kp 21 - kp 23 : Laakdal , langs Eindhout ( kapel " Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën " ) , de Beemden en Pestendijk , een onverharde weg vol putten .

De kapel werd opgericht ter ere van O.L.V. van Zeven Weeën. Die verering vond haar oorsprong in de Middeleeuwen. Op O.L.V.-Hemelvaartdag, 15 augustus 1226 waren 7 leden van een broederschap dat de verering van de H. Maagd tot doel had, in de stad Florence (Italië) vergaderd. Plots verscheen de H. Maagd en wekte hen op tot een volmaakt christelijk leven in armoede. Het volk noemde de navolgers "Dienaars van Maria". De H. Maagd verscheen hen een tweede maal om hen een levensregel te geven : de verering van Jezus lijden en Maria`s droefheden. De daaruit volgende godsdienstige oefening leidde tot de overweging van 7 weeën

Kp 23 - kp 45 : Het Albertkanaal over . Kp 45 - kp 44 : Door Zittaart , langs de Heavense molen

De molen werd gebouwd in 1801 als een houten achtkante grondzeiler door de heren van Dendermonde. In 1931 werd L.A. Heuvelmans er eigenaar van. Op 12 mei 1940 werd de molen door de Belgische troepen opgeblazen. Molenaar Alfons Heuvelmans liet in 1943 een verlaten standaardmolen overbrengen uit Haenven onder Veerle (nu Laakdal). Daarom wordt hij soms nog de Haenvense molen genaamd..Deze molen was er in 1723 gebouwd door de abdij van Averbode. Bij de molen staat een model van zijn voorganger, dus een koffiepotmolen.

Kp 44 - Watermolen : Verder naar kp 43 rond Meerhout , langs de Prinskensmolen en de Prinsenhoeve tot aan de watermolen

De Prinskensmolen ontleent zijn naam aan de Prinsen van Oranje, omdat hij hoorde bij de bezittingen van het Huis van Nassau. Hij wordt algemeen als de oudste molen van de provincie Antwerpen beschouwd omdat hij omstreeks 1200 door de Heren van Diest op deze plaats werd opgericht. Hij is reeds meermaals origineel gerestaureerd naar technieken uit de 18de eeuw en wordt in leven gehouden door bekwame molenaars.

Beoordeling

route : een prachtige route ,
maar geen route voor fietsen met smalle bandjes , veel onverharde wegen met putten
bewegwijzering : geen problemen
Plannetje : plannetje : Fietskaart 3