Landlopersroute

 

Start : Merksplas
prov. Antwerpen
Afstand : 55 km
G.P.S : 53.720 km
Landloper op de fiets? Het kan! De Landlopersroute breit een groene lus langs de vier gevangenissen van de Noorderkempen. De Rijksstrafinrichting van Merksplas, met haar gevangenisgebouwen, mooie kapel en rijkshoeve, prachtige dreven en landloperskerkhof, vormt een verplichte halte op het traject. Net als de voormalige Rijksweldadigheidskolonie van Wortel. Beide liggen in een weelderig groen decor. De kapel in Rijkevorsel-Achtel, de Sint-Catharinakerk, het begijnhof en het stadhuis van Hoogstraten, het Graafsbos en Carons Hofke in Merksplas en het Turnhoutse vennengebied zorgen voor nog meer fraais .

De Rijksstrafinrichting

Route : Vertrokken in Merksplas centrum langs enkele woonwijken naar de Kolonie van Merksplas ( Gevangenis , Opvang voor de illegalen en de kapel nu een gevangenismuseum )

 Gevangenis       de kapel

De huidige strafinrichting is één van de vijf beschermde gebouwen op het domein van Merksplas-Kolonie. De oorspronkelijke gebouwen bevinden zich omheen het vierkante binnenplein van 4 ha. In het midden van de witte voorgevel bemerkt men een poort met de hoofdingang. Daar bevindt zich ook nog de Eerste Steen met als tekst "B VAN DEN BOSCH. DEN 4 JULI 1824" De geschiedenis van Merksplas Kolonie begint inderdaad in de periode van de Hollandse Bezetting.

Door Rijkevorsel via de gehuchten Bolk en Achtel ( Kapel Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën )

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën

Eeuwenlang behoorde Achtel tot de parochie van Wortel. In 1809 kwam het onder Rijkevorsel. De bediening van de kapel kwam echter pas in 1818 onder Rijkevorsel. Tijdens de bevrijdingsgevechten van WO II, lag Achtel gedurende bijna een maand onder het vuur van tanks en kanonnen. Ieder huis droeg littekens van de beschietingen en ook de kapel met zijn torentje werd zwaar toegetakeld. Uit dankbaarheid, omdat zij allen de gevechten hadden overleefd, brachten de inwoners met vrije giften ongeveer 230.000 fr. bijeen om de kapel te herstellen

Verder richting Hoogstraten met zijn prachtige Sint - Catharinakerk , die ge al van ver ziet . Rust , daarna langs de gevangenis van Hoogstraten verder naar Worteldorp

gevangenis van Hoogstraten

In het begin van de negentiende eeuw, onder het Napoleontische bewind, kreeg het voormalige grafelijke en hertogelijke Gelmelslot een geheel andere bestemming als instelling van maatschappelijk nut. Ruim een eeuw lang diende het achtereenvolgens als bedelaarshuis, landbouwkolonie en toevluchtsoord voor zwakke en zieke mannen. Thans strekt het domein zich uit over ongeveer vijftig hectaren, bestaande uit het kasteel met aanpalende gebouwen, weiden en landbouwgronden. Het PSC ligt in de landelijke Noorderkempen waar eveneens de gevangenis van Turnhout en de Strafinrichtingen van Merksplas en Wortel gelegen zijn.

Door prachtige dreven door Wortel - Kolonie ( kerkhof landlopers , Bootjesven en boerderij )

  kerkhof landlopers     boerderij

Het domein van Wortel-Kolonie is 552 ha groot en ligt ten oosten van Worteldorp. Het heeft de vorm van een driehoek, waarvan de basis rust op de Nederlandse grens en waarvan de top reikt tot aan de gemeentegrens van Merksplas (bijna tot tegen het domein van Merksplas-Kolonie). Het landschap is gecompartimenteerd en heeft een typische drevenstructuur. In het noorden vind je nog oude heiderelicten. Het Bootjesven, nu een zwem- en visvijver maar in oorsprong een oud heideven, bevindt zich langs de zgn. Torendreef in de noordoosthoek van het domein. De begraafplaats van de landlopers vind je langs dezelfde dreef in de noordwesthoek.

Langs de Pampa en het gehucht Hoekeinde terug naar Merksplas , door het Carons Hofke

  Carons Hofke      Carons Hofke

Vanaf 1155 stond op deze plaats de pastorij in een mooie omgeving, "Het Hof" genaamd. Pastoor Van Asten (1679-1697) liet achter "Het Hof" visvijvers aanleggen. Op dit domein stond ook de zogenaamde Tiendenschuur, waarvan resten nog herkenbaar zijn in de huidige boerderij. Tijdens de Franse revolutie werden de kerkelijke goederen aangeslagen en verkocht. Uiteindelijk was de familie Caron eigenaar. Zij bouwde dit om tot een landgoed met kasteeltje. In 1990 werd Vila Caron met het omliggende landgoed verkocht aan de gemeente Merksplas. Er werd een nieuwe visvijver bijgegraven en in het park werden wandelwegen aangelegd. Het is er goed om te vertoeven.

Via het gehucht Koeckhoeven ( grote boerderijen en serres ) richting Turnhout .Door het Turnhouts Vennengebied , een stukje Bels Lijntje en het gehucht Heizijde terug naar Merksplas .

Bels Lijntje

Het Turnhouts Vennengebied is één van de belangrijke heidegebieden in Vlaanderen. Tal van waardevolle vennen en heideterreinen liggen verspreid over de regio. De heideterreinen zijn het biotoop van zeldzame planten en dieren die zich specifiek aan dit milieu hebben aangepast.. De openheid en rust aanwezig in het gebied, zorgen er voor dat tal van weidevogels zoals de Wulp en de Grutto zich hier op hun plaats voelen. Het Bels Lijntje is een groene fietsroute die aangelegd is op een oude spoorwegbedding en dwars door het natuurgebied snijdt.

Beoordeling

route : Een landelijke en rustige route
bewegwijzering :geen problemen
plannetje : TPA , Prov. Antwerpen