Het land van Heusden

 

Start : Heusden
Noord – Brabant ( NL )
Afstand : 44 km
Knooppunten : Heusden - kp 85 - kp 86 - kp 87 - kp 05 - kp 04 - kp 03 - kp 07 - kp 59 - kp 51 - kp 52 - kp 53 - kp 67 - kp 66 - kp 64 - kp 65 - kp 60 - kp 84 - kp 85 - Heusden
De route voert ons door het voor het Land van Heusden unieke polderlandschap, over eeuwenoude dijkjes en langs dode Maasarmen die nog goed zichtbaar zijn in het landschap. Een tocht langs schitterende wegen. Een route met zicht op de Bergsche Maas. Kortom een afwisselende route met veel natuurschoon , typische huizen langs de dijk, een fort en het pittoreske Heusden.

Route : Na een bezoekje aan het prachtige vestingstadje Heusden vertrokken langs het knooppuntnetwerk naar kp 85 .

Heusden    Heusden

Heusden     Heusden

Het stadje Heusden is een kleine vesting aan de Maas. Het heeft verdedigingswerken die lijken op die van Willemstad. De vestinggracht ten zuiden de stad heet het Oude Maasje; na uitbreiding van de vesting is dit beperkt tot de buitenste rand van de gracht. Het stadje heeft ook twee jachthavens, gelegen voor de stad, en bij de wiel, grofweg ten oosten en westen van de stad.

Kp 85 – kp 86 – kp 87 – kp 05 - kp 04 ; Op verkeersvrije fietspaden over oude binnendijken langs het natuurgebied en eendenkooi “ Kwak “ naar de Bergsche Maas
Kp 04 – kp 03 – kp 07 : Langs de Bergsche Maas .
Kp 07 – kp 59 : Via een veerpond ( gratis ) over de Bergsche Maas .

veerpond over de Bergsche Maas

De aanleg van de Bergsche Maas moest een einde maken aan overstromingen. Op advies van de grote waterbouwkundige ir. Lely werd in 1888 gestart met het graven van de nieuwe rivier, van Hedikhuizen naar het Hollandsch Diep. De rivier werd dwars door het stroomgebied van het Oude Maasje gegraven. Bij Drongelen moesten daar zelfs dorpen voor verdwijnen. Voor het graven werden veel werkloze landbouwers in gezet, die met schop en kruiwagen de zware klei moesten uitrijden. Het waren lange werkdagen, 6 per week. Het loon was fl. 1,- per dag

Kp 59 – kp 51 – kp 50 : Een ommetje door Drongelen en dan terug op de dijk aan het gemaal Hagoort . Op de dijk fiets ge tussen de koeien langs de Bergsche Maas naar Dussen .
Kp 50 – kp 52 : Door Dussen , langs een prachtig kasteel .

kasteel Dussen     kasteel Dussen

Opvallend in Dussen is het fraaie kasteel, het domein van de Heren van Munsterkerk, die zich graag de Heren van Dussen noemden. Daar waren de Heren van Muilkerk niet blij mee. Merkwaardig is de ligging van het kasteel: strikt genomen zou het zich op grondgebied van Muilkerk bevinden

Kp 52 – kp 53 : Door een open landschap langs de dorpjes Meeuwen en Babyloniënbroek
Kp 53 – Kp 67 – Kp 66 – kp 64 : Door het natuurgebied en eendenkooi “ Het Pompveld “ naar de Afgedamde Maas

de Afgedamde Maas

De Afgedamde Maas is een oude loop van de Maas op de grens tussen de provincies Noord-Brabant en Gelderland en verbindt de Maas met de Waal. Zij wordt in tweeën gedeeld door de Afsluitdijk met de Wilhelminasluis te Andel.

Kp 64 – kp 65 – kp 60 : Langs de Afgedamde Maas via de dorpjes Veen ( molen De Hoop ) en Wijk en Aalburg ( molen De twee Gebroeders ) . Het zijn karakteristieke dijkdorpjes , de huisjes liggen als klipzwaluwen tegen de dijk

molen De twee Gebroeders      dijkhuisjes

Kp 60 – kp 84 – kp 85 : Na Wijk en Aalburg fietst U verder langs de Bergsche Maas . Via een Tuibrug fiets ge over de Bergsche Maas terug naar Heusden .

Heusdense brug

Noemenswaard zijn onder Wijk en Aalburg als monumenten de kerken van de Hervormde gemeente te Wijk en te Aalburg en de molen "De Twee Gebroeders". Ook de zogenaamde Heusdense brug, de verbindingsschakel tussen Wijk en Aalburg en Heusden, is een mooie bezienswaardigheid. Deze tuibrug is enkele jaren geleden aangelegd.

Beoordeling

route : een prachtige route , zeker een tien waard
bewegwijzering : geen problemen
plannetje : Midden - Brabant