Corsendonckroute

 

Start :Oud - Turnhout
prov. Antwerpen
Afstand : 46 km
G.P.S : 45.620 km
De naam ‘Corsendonk’ staat voor een eeuwenoude priorij, heerlijk bier en dito kaas én een mooie fietsroute.De Corsendonkroute passeert weiden, bossen, gehuchten, monumenten, enkele residentiële wijken en bovenal veel groen. Ze situeert zich op het grondgebied van de gemeenten Oud-Turnhout, Arendonk, Retie en Kasterlee. De voornaamste bezienswaardigheden op het traject zijn de natuurreservaten De Tikkebroeken en Landschap De Liereman en uiteraard de priorij van Corsendonk. Situering: Oud-Turnhout, Arendonk, Kasterlee en Retie.

Route : De route vertrekt aan de parking van Corsendonks Hof vlakbij de priorij Corsendonck , nu een congrescentrum met hotel

Priorij Corsendonk is een volledig gerestaureerd klooster dat in 1395 werd gebouwd. Het ligt als een parel in de stille Kempen, temidden van ongerepte bossen en weilanden Wat we vandaag nog op Corsendonk aantreffen is de oorspronkelijke noordvleugel van het klooster. Hoe de priorij eens geweest is, kunnen we uit het grindpad opmaken, dat precies de vorm weergeeft van het vroegere klooster. Op de begane grond bevindt zich de vroegere warmzaal (Kapittelzaal), de ruimte waar de kanunniken hun handschriften vervaardigden. Verder bevonden zich op de etages de eetzalen van de broeders. Ook de kelderruimte, met zijn prachtige gewelven, is vrijwel geheel intact gebleven. Verder vinden we op het terrein naast het Vrouwenhuis en het Lekenhuis nog het Gastenhuis, dat vroeger dienst deed als verblijfplaats voor reizigers, die bij het vallen van de avond nog geen verblijfplaats hadden gevonden. Zo ziet men dat de huidige functie van Corsendonk zijn oorsprong eigenlijk al vindt in een ver verleden.

Eerst een ommetje langs het natuurreservaat de Tikkebroeken langs velden en weiden .

De Tikkebroeken is een beschermd landschap met een langwerpige vorm. Als overstromingsgebied van de Rode Loop resulteert dit in een rijke planten- en dierenwereld. Ondanks de verbreding en uitdieping van de loop begin van de jaren '70 is het nog steeds een waardevol natuurgebied. Vooral de overgang van de arme heidegronden naar vochtige heide over gagelstruwelen naar het wilgen-elzenbroek is uniek. De Tikkebroeken is vooral een vogelreservaat waar talrijke zang- en moerasvogels een onderkomen vinden

Over de brug van de autostrade en door een villawijk richting Zwaneven ( Oud - Turnhout ) . Langs de autostrade , de drukke baan Oud - Turnhout - Mol oversteken en door de residentiële wijk De Lint en langs het natuurreservaat De Liereman . Verder door een open landschap richting Arendonk .

Even van de route om Arendonk centrum te bezoeken ( terrasje ) Verder langs de Toremansmolen en de kapel op de Wampenberg naar het kanaal Schoten – Dessel , waar we aan brug 5 terug langs de route verder fietsten.

  

Arendonk als grensdorp , maar ook als centrum van wat eens Groot-Brabant was, kan deze nu meer dan 775-jarige 'Stad en Vrijheid' bogen op een woelig en trots verleden, beschreven in diverse werken.Tot aan de Franse Revolutie was er in Arendonk valkeniersactiviteit: vangen, opleiden en verkopen van vogels en de daarbij nodige jachtattributen. Verschillende Arendonkse valkeniers verbleven zelfs aan de Middeleeuwse Europese hoven Na 1800 veranderde er veel in Arendonk, mede door de opbloeiende nijverheid, o.a. kousenweverijen, het graven van het kanaal(1845), de sigarenindustrie, de werkzaamheden van een dynamietfabriek . De Arendonkenaars hebben als bijnaam “ De Teljorenlikkers

Terug door de velden , weiden en akkers langs Schoonbroek ( Retie ) naar het vertrekpunt . Daar wacht ons in Corsendoncks Hof een Corsendonck Pater of Agnus voor de geleverde inspanningen

Beoordeling

route : een landelijke route door het Kempische landschap
bewegwijzering : kan beter
plannetje : Fietsen moet kunnen