hierop klikken voor index

Wet op de privacy

 

Elke persoon die zijn identiteit kan bewijzen, en in een van deze bestanden voorkomt, heeft het recht om de verbetering te verkrijgen van elk hem betreffend onjuist gegeven. Eenieder is eveneens gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met een bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen.

 
 
hierop klikken voor index