hierop klikken voor index

oorsprong naam Ferson

De oudste exacte weergave van de naam Ferson is terug te vinden in de geboorte-, huw- en sterfregisters van Opglabbeek (België). Op 23-11-1818 huwt daar Leonard Nicolas Forson met Anna Maria Paesen. De burgemeester gebruikt in de acte de naam Forson. Leonard tekent echter met Leone fe(r)son. Zijn broer, Dominiek, tekent als getuige met j d ferson
handteken Leonard
handteken Dominiek
 
We zouden echter moeten beginnen met een huwelijk op 12 oktober 1714 te Stokkem. Daar huwt Jan Frisson met Elisabeth Vande Wauw. Huwt hij een tweede keer op 25 juni 1735 met Elisabeth Deckers ? In die tijd was de gemiddelde huwleeftijd ongeveer 30 jaar, zodoende zal deze Jan omstreeks 1685 geboren zijn. In het rijksarchief te Hasselt vinden we terug, dat hun zoon Joannis Frisson, eveneens te Stokkem, in het jaar 1752 huwt met Mechthilde Breukers. Uit dit huwelijk worden meerdere kinderen geboren. Joannes Mathias is er eentje van. Hij huwt op 27 mei 1787 te As met Marie Helena Vanderstegen. De pastoor van As schrijft Forson i.p.v. Frisson. Als hij (Joannes Mathias) in 1835 te Opglabbeek sterft wordt in de akte Ferson geschreven. Deze Joannes Mathias werd dus in Stokkem geboren als Frisson, huwde in As als Forson, en stierf te Opglabbeek als Ferson. Het zijn zijn zonen, Leonard en Jacob Dominiek, die we in de huwelijksacte uit 1818 terugvinden in de archieven van de gemeente Opglabbeek, welke beide tekenen met de naam Ferson.
 
We mogen dus stellen dat de naam Ferson tussen 1756 en 1815 ontstaan is als een fonetische woordspeling uit de naam Frisson.
In die tijd schreef men immers meestal op het gehoor. Het Stokkems (Maaslands) verschilde nogal van het Assers en Opglabbeeks (Oost-Kempens) dialect, zoals het nu nog steeds voorkomt.
 
In het 'Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk' (ISBN 90 204 0207 2 (L.J.Veen 2003)) vermeld Dr. Frans Debrabandere:
Frison(e), Fryson, Fri(e)sson: (in een volgende uitgave zal Ferson worden toegevoegd (bevestigd via mail: 29 dec. 2003))
1) Frison = frans voor Fries, uit Friesland afkomstig.
2) patroniem; Franse vorm van de Germaanse voornaam Friso "Fries".
 
migratie kaart Frisson betekend 'uit Friesland afkomstig'. De oudste Ferson 'roots' zijn dus, meer dan waarschijnlijk, afkomstig uit het oude Friesland (zeker vóór de 18e eeuw).
In het rijksarchief te Luik, vind men een melding over Loys Le Frison (1348). Dit moet echter niet noodzakelijk een rechtstreekse voorvader zijn, vermits het terpengebied (Friesland) in de Volksverhuizingtijd (de vierde en vijfde eeuw) ontvolkt is, en dus vele Friezen in onze streken verzeild raakten. Ook de latere oorlogen en invallen van legers o.a. de troepen van Oranje in Limburg (1574) zorgden ervoor dat soldaten, die hun jaren dienst gedaan hadden, een plaatselijke schone leerde kennen, ermee huwde, en zich settelde in de vruchtbare Maasvalei. Was Jan Frisson een Friese soldaat die huwde met Elisabeth Vande Wauw uit Stokkem?
Fréson, Freson, Fraison, Frésom, Frasson, Frécon en Frechon die uit Heers en omstreken komen, zijn geen aanverwante familienamen. De etymologie van deze namen is totaal verschillend van Frisson. nl.: Fré = broer, Fréçon = gelijk een broer = vriend, kameraad.
 
Bronnen: Stadsarchief Dilsen-Stokkem, gemeentearchief Opglabbeek, gemeentearchief As, 'Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk' door Dr. Frans Debrabandere, Rijksarchief Hasselt, Rijksarchief Luik, NRC Handelsblad en Fryslân Side.
 

laatste bijwerking: 21 Februari 2004 Jean-Pierre Ferson  
 
hierop klikken voor index