"Inter gravissimas"
     of
     de kalenderhervorming van 1582


Op 24 februari 1582 verscheen de pauselijke bul Inter gravissimas.
Gregorius XIII kondigde hierin een belangrijke kalenderhervorming aan welke het einde
inluidde van de toen gebruikte "Juliaanse" kalender en het begin van onze "Gregoriaanse" kalender.

Dit document is uiteraard van groot historisch belang.
Nochtans zijn vertalingen in het Nederlands schaars en dikwijls onduidelijk.
Daarom deze nieuwe poging tot vertaling.
Er werd uitgegaan van de uitstekende Franstalige versie van Rodolphe Audette,
echter zonder de Latijnse tekst uit het oog te verliezen.
Bij de vertaling werd gestreefd naar een zo goed mogelijke overeenstemming met de oorspronkelijke tekst,
soms ten koste van stijl en vlotte leesbaarheid.

Volgende versies zijn beschikbaar:

Inter gravissimas (Nederlands) - Felix Verbelen - (13 Kb - pdf-formaat)
Inter gravissimas (Latijn + Frans) - Rodolphe Audette

Opmerkingen in verband met de Nederlandse vertaling zijn steeds welkom.

Felix VerbelenHomepage